Дніпровська гімназія №64 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Відкритий доступ

ВІДКРИТИЙ ДОСТУП

Відповідно до статей 30, 68, 78, 79 Закону України "Про освіту" № 2145-VIII (редакція від 24.06.2020 р.), Закону України "Про повну загальну середню освіту", Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації", Закону України "Про запобігання корупції", Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 (зі змінами) з метою забезпечення прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладів освіти на сайті нашого закладу створено окремий розділ "Відкритий доступ", де опубліковано статут та ліцензію нашого навчального закладу, дані про фактичну чисельність учнів, кадровий склад педагогічного колективу, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу, якісні показники освіти, що надається педагогічним колективом та річний звіт директора про діяльність закладу освіти за минулий навчальний рік.

В окремому розділі "Фінансова діяльність" відображено інформацію щодо надходження та використання бюджетних коштів та благодійної допомоги.

 

Дніпровська гімназія №64 Дніпровської міської ради (Гімназія №64 ДМР) 

e-mail: [email protected]  тел. 056 - 761 - 37 - 44

 

Тип навчального закладу гімназія із структурним підрозділом "Початкова школа"

 

Мова навчання українська

 

Ліцензований обсяг - 465 осіб

 

Фактична кількість на 04.09.2023 р.  - 338 осіб

 

Кількість учнів по класах та наявність вільних місць на 01.10.2023 р.

 

Мережа класів станом на 01.09.2023 р.

 

Закріплена територія обслуговування

 

 

    ЛІЦЕНЗІЯ