КЗО "Середня загальноосвітня школа №64" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Структура управління

 

 

 

    

Витяги з основних документів про освіту щодо організації державно-громадського управління в загальноосвітніх школах.

 

Закон України «Про освіту»   

  Стаття 24.     Упправління закладом освіти.  п. 2 Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють: засновник; керівник закладу освіти; колегіальний орган управління закладу освіти; колегіальний орган громадського самоврядування.

 

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

 Стаття 36.  Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють: засновник або уповноважений ним орган; керівник закладу освіти; педагогічна рада; вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти – загальні збори (конференція)

 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад    
 63. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори (конференція) учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік.   
 64. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада загальноосвітнього навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом загальноосвітнього навчального закладу.    
 65. У загальноосвітньому навчальному закладі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради загальноосвітнього навчального закладу можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет.