Дніпровська гімназія №64 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Нормативно-правові документи

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

 

         

 

 

Законодавство України про повну загальну середню освіту містить базується на Конституції України складається з Закону України «Про освіту», Закону «Про повну загальну середню освіту», та інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України. Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади розвитку системи повної загальної середньої освіти.

Основними завданнями повної загальної середньої освіти є:

-       виконання вимог Державного стандарту повної загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої трудової діяльності;

-       формування особистості, світогляду, розвиток здібностей учня та наукового світогляду;

-       забезпечення права громадян на доступність та безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

-       реалізація права учнів на вільне формування політичних та світоглядних переконань;

-       визначення обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за правопорушення.

Повна загальна середня освіта – це процес оволодіння учнями необхідних знань, поглядів та світобачення для інтелектуального, фізичного та соціального розвитку особистості. Формування загальнолюдських цінностей, що ґрунтується на засадах гуманізму, взаємоповаги між націями, народами в інтересах родини, суспільства, держави. Законом встановлено термін навчання, організація навчально-виховного процесу (плани та навантаження учнів), права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу. 

 

 

Лист МОН України від 12.10.2020 № 1/9-576 "Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання"