Дніпровська гімназія №64 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Управління

  Управління школою – складний динамічний процес, який включає в себе визначення мети й постановку завдань, вивчення й аналіз існуючого рівня навчально-виховної роботи, пошуки шляхів удосконалення системи діяльності школи, ефективного використання засобів навчання і виховання, координацію зусиль всього педагогічного колективу й управлінського персоналу.

   Державно-громадське управління – це управління, в якому поєднуються діяльність субєктів державних і громадських інституцій, що ґрунтується на добровільному встановленні державою та громадянами певних обов’язків в управлінні освітою в інтересах особистості, соціуму, влади. Воно передбачає тісний взаємозв’язок, співпрацю, постійний діалог і взаємодію державного (адміністративного) і громадського суб’єктів управління.

   Провідними принципами державно-громадського управління є:

● науковість,

● професіоналізм,

● гуманізація,

● відкритість

 

Засідання педагогічної ради на тему: «Національно-патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця, адаптованого до нових умов життя»

 

25 березня 2024 року відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Національно-патріотичне виховання як засіб становлення сучасного українця, адаптованого до нових умов життя». Засідання проходило у формі методичної панорами. Головний доповідач, заступник директора з навчально-виховної роботи Лисенко Інна Іванівна, визначила зміст поняття «Національно-культурна ідентичність».

Формування національно-культурної ідентичності є одним із важливих завдань сучасного українського суспільства, зокрема, для подальшого формування його як повноцінної нації. Воно ґрунтується на національному світогляді, національній культурі, мові, національній ідеї.

 

 

У доповіді на тему: «Складові національно-патріотичного виховання в процесі викладання різних предметів, досягнення національно-патріотичного виховання учнів початкових класів» Кожемяка Н.Ю. зазначила, що школа має невичерпні можливості для здійснення національно-патріотичного виховання. Під час навчального процесу молодші школярі ознайомлюються з історією українського народу, його багатовіковою боротьбою за свої права за незалежність, з багатонаціональною культурою, унікальними традиціями, звичаями та обрядами.

 

Тема: «Формування національно — культурної ідентичності особистості здобувача освіти у викликах часу»

Мета: формування національно-культурної ідентичності становлення громадянина-патріота України, який усвідомлює свою приналежність до українського народу, причетність до долі країни, її ролі у світовому співтоваристві, а також є носієм української культури, мови, береже історичну пам'ять, цінує культуру, традиції, готовий боронити, розбудовувати Україну як суверенну, незалежну, демократичну, правову державу.

Доповідач: Кислиця М.А.

 

 

Круглий стіл на тему: "Рухова компетентність як універсальна ключова забезпечення сприятливих умов гармонійного фізичного розвитку дитини з ООП"

 

 

Тема: "Формування здоров'язбережувальних компетентностей здобувачів освіти через взаємодію вчителя та учнів"

Головний доповідач: Христич Л.А.

 

 

Тема: "Фізичні вправи та руханки в системі корекційного-розвиваючого фізичного виховання учнів молодшого шкільного віку"

Доповідач: Пустова Л.І.

 

 

Тема: "Корекційно-розвивальні рухливі ігри як засіб формуванню та вдосконаленню життєво необхідних рухів, всебічному фізичному розвитку та зміцненню здоров'я дитини з ООП"

Доповідач: Сарана А.А.

 

 

 

 

Тема: "Ефективні умови формування здоров'язбережувальної компетентності

дітей з ООП"

Доповідач: Артеменко В.Є.

 

 

Засідання команди психолого-педагогічного супроводу

 

Організацію інклюзивного навчання у гімназії здійснює команда психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП, до складу якої входять фахівці ІРЦ № 2. Така співпраця дає можливість отримувати докладні рекомендації щодо розроблення ІПР та особливості організації інклюзивного навчання у закладі. Так 11 січня 2024 року відбулося чергове засідання команди супроводу з фахівцями ІРЦ № 2, де переглядався рівень прогресу розвитку дитини та у разі потреби коригувалися Індивідуальні програми розвитку окремих здубувачів освіти з ООП.