Дніпровська гімназія №64 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Управління

  Управління школою – складний динамічний процес, який включає в себе визначення мети й постановку завдань, вивчення й аналіз існуючого рівня навчально-виховної роботи, пошуки шляхів удосконалення системи діяльності школи, ефективного використання засобів навчання і виховання, координацію зусиль всього педагогічного колективу й управлінського персоналу.

   Державно-громадське управління – це управління, в якому поєднуються діяльність субєктів державних і громадських інституцій, що ґрунтується на добровільному встановленні державою та громадянами певних обов’язків в управлінні освітою в інтересах особистості, соціуму, влади. Воно передбачає тісний взаємозв’язок, співпрацю, постійний діалог і взаємодію державного (адміністративного) і громадського суб’єктів управління.

   Провідними принципами державно-громадського управління є:

● науковість,

● професіоналізм,

● гуманізація,

● відкритість