КЗО "Середня загальноосвітня школа №64" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Нормативні документи

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 64»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Петрозаводська, 377,  м. Дніпро, 49075, тел. 761-37-44, e-mail: [email protected]

 

Н А К А З

 

________2018 р.                                м. Дніпро                                           №______

 

        Про призупинення освітнього процесу

        та введення додаткових канікул

 

                Відповідно до Протоколу засідання Кризового комітету при Міненерговугілля про введення заходів щодо подолання наслідків кризової ситуації відповідно до Національного плану дій , згідно з наказом  Міненерговугілля від 02.11.2015 № 687, на виконання рішення Дніпропетровської регіональної ТЕБ та НС від 02.03.2018, листа управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 02.03.2018 № 7/1-400 «Про роботу закладів освіти»

                 

                    НАКАЗУЮ:

1.Призупинити освітній процес у 1-11 класах та ввести додаткові канікули з 03 по 07 березня 2018 року.

2. Класним керівникам 1-11 класів:

2.1.Організувати проведення позапланового інструктажу з безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу, зокрема з питань пожежної  безпеки, поведінки на дорогах і вулицях, на водних об’єктах, поводження з газо- та електроприладами, тощо із послідуючим записом у журналі інструктажів та класному журналі.

3. Вчителям-предметникам, які викладають навчальні дисципліни у 1-11 класах, вихователям ГПД, учителю-дефектологу, учителю-логопеду, практичному психологу, керівнику гуртків:

3.1.  Вжити заходів щодо ущільнення виконання навчальних програм

                                                                                                        до 07.03.2018 року

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Веремієнко Н.Г.:

4.1. Взяти під особистий контроль проведення . позапланового інструктажу з безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу, зокрема з питань пожежної  безпеки, поведінки на дорогах і вулицях, на водних об’єктах, поводження з газо- та електроприладами, тощо із послідуючим записом у журналі інструктажів та класному журналі.

4.2. Перевірити календарні плани вчителів-предметників .щодо ущільнення виконання навчальних програм.

                                                                                                           06.03.2018 року

5.Розмістити цей наказ на сайті навчального закладу.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

В.о. директора школи                                                                  Н.Г. Веремієнко

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

     КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

                              «СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №64»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Петрозаводська, 377, м. Дніпро, 49075, тел. 761-37-44, факс 761-37-44

e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26460302

 

 

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради

12.02.2018                                                                                               №

Присутні: 24 педагогічних працівника

 

Черга денна:

 

1.     Щодо застосування державної мови в освітній галузі.

2.     Про вибір і замовлення підручників для 5 класу.

 

І. Слухали:

Заступника директора з навчально-виховної роботи Веремієнко Н.Г., яка довела до відома присутніх зміст листа Міністерства освіти і науки України №1/9-74 від 01.02.2018 року «Щодо застосування державної мови в освітній галузі». Зокрема, МОН звертає увагу на те, що відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту» мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. З метою виконання в повному обсязі законодавства України в частині застосування української мови в робочий час у закладах формальної освіти (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти науково-педагогічними, педагогічними працівниками, іншим персоналом використовується державна мова. Таким чином, у закладах освіти уроки, лекції, практичні та семінарські заняття та навчально-виховні заходи в рамках освітнього процесу повинні відбуватися українською мовою. Державна мова має використовуватися як мова навчальних матеріалів, ведення занять, різноманітних заходів, спілкування педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників зі здобувачами освіти в рамках освітнього процесу. Закон гарантує право для представників корінних народів та національних меншин України навчатися, поряд з державною мовою, їх рідними мовами, а також встановлює перехідний період для закладів, що здійснюють навчання мовами національних меншин. Згідно з частиною четвертою статті 7 Закону України «Про освіту» «у закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома чи більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Євросоюзу». Педагогічні, науково-педагогічні на наукові працівники згідно зі статтею 54 Закону зобов’язані «виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України» і «додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти».

Крім того, відповідно до частини 1 статті 32, статті 33 Закону України «Про освіту» стандарти загальної середньої освіти лише визначають вимоги до обов’язкових результатів навчання, компетентностей здобувача загальної середньої освіти відповідного рівня та форми їх державної атестації. Конкретний механізм досягнення цих результатів визначатиметься кожним окремим закладом загальної середньої освіти в затвердженій ним освітній програмі.

Освітні програми з певним мовним компонентом щорічно розробляються закладами загальної середньої освіти. Освітню програму (без вивчення/із вивченням мови національної меншини, вивченням однієї чи двох іноземних мов тощо) заклад загальної середньої освіти обирає в залежності від свого типу, спеціалізації, освітніх запитів учнів, їхніх батьків і з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

 

Ухвалили:

1.     В робочий час у закладі освіти педагогічним працівникам, іншому персоналу використовувати державну мову.

2.     Уроки, лекції, практичні та семінарські заняття, навчально-виховні заходи в рамках освітнього процесу проводити українською мовою.

3.     Педагогічним працівникам додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

4.     Учителям української мови і літератури Веремієнко Н.Г., Коробань А.О., Пижьяновій А.Г. продовжити роботу з популяризації української мови в учнівському, студентському та педагогічному середовищах.

 

ІІ. Слухали:

Бібліотекаря школи Сесь Т.А., яка ознайомила присутніх з листом МОН №1/9-79 від 06.02.2018 року «Про вибір і замовлення підручників для 5 класу». Згідно рекомендацій,  педагогічні працівники, ознайомившись на веб-сайті Інституту модернізації змісту з електронними версіями оригінал-макетів доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм підручників для 5 класу, здійснюють безпосередній вибір проектів підручників з кожної назви. З 14 по 15 лютого 2018 року загальноосвітні заклади оформлюють в паперовому вигляді та засвідчують підписом керівника (заступника керівника) результати вибору/замовлення проектів підручників за формою, наданою в додатку 2 до листа МОН та протягом двох робочих днів оприлюднюють на своєму сайті. Прогнозована кількість учнів 5 класу визначається як максимальна кількість учнів на паралелях 1, 2, 3 або 4 класів. З 16 по 17 лютого 2018 року кожен навчальний заклад передає результати вибору/замовлення на папері та в електронному вигляді (excel-формат) до органу управління освітою, якому він підпорядкований.

 

Ухвалили:

1.     Затвердити наступний перелік підручників для учнів 5 класу закладів загальної середньої освіти, що видаватимуться за кошти державного бюджету в 2018 році:

 

Назва підручника

Автор

 

 

Мова

 підручника

Замовлено:

 

 

 

 

 

 

для учнів

для вчителів

1

Українська мова

О.В.Заболотний, В.В.Заболотний

 

 

укр.

68

1

2

Українська література

О.М.Авраменко

 

 

укр.

68

1

3

Зарубіжна література

Є.В.Волощук

 

 

укр.

68

1

4

Англійська мова (5-й рік навчання)

А.М.Несвіт

 

 

укр.

68

1

5

Математика

А.Г.Мерзляк

 

 

укр.

68

1

6

Природознавство

О.Г.Ярошенко, В.М.Бойко

 

 

укр.

68

1

7

Основи здоровʼя

Т.Є.Бойченко

 

 

укр.

68

1

8

Російська мова (1-й рік навчання)

Т.М.Полякова, О.І.Самонова

 

 

укр.

68

1

 

2.     Оформити в паперовому вигляді результати вибору/замовлення проектів підручників та оприлюднити на сайті школи.

Термін: до 15.02.2018 року

Відповідальний: Веремієнко Н.Г.

3.     Передати результати вибору/замовлення на папері та в електронному вигляді до Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Термін: до 17.02.2018 року

Відповідальний: Веремієнко Н.Г.

 

 

 

Голова педради                                                                    Т.П.Бичкова

 

Секретар засідання                                                              А.О.Коробань