Дніпровська гімназія №64 Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Реалізація стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти

План заходів

щодо реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти   до 2030 року

 

№ з/п

Найменування заходу

Строк

виконання

Відповідальні виконавці

1.

Вивчення тa аналіз нормативно-правових документів з питань профілактики, гендерно- обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в системі освіти.

 

 

2023 рік

 

Адміністрація закладу

2.

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, заохочення їх до проходження курсів для володіння базовою інформацією, пов'язаною з питаннями рівності жінок і чоловіків, а також отримання знань законодавчих актів

з питань забезпечення рівності громадян жіночої та чоловічої статей.

 

 

2023 рік

 

 

Адміністрація закладу

3.

Посилення роботи у напрямку психологічної просвіти та підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально- виховного процесу з питань профілактики     гендерно- обумовленого насильства, виховання гендерної культури та гендерної рівності в

системі освіти.

 

 

2023-2024

роки

Адміністрація закладу

 

Педагогічний колектив

 

Шкільний психолог

4.

Проведення                                                інформаційно - роз'яснювальної роботи щодо формування в учасників освітнього процесу культури недискримінаційної, ненасильницької,

безконфліктної комунікації.

 

 

2023 рік

 

Класні керівники

5.

Використання інноваційних педагогічних технологій, форм та методів навчання/виховання, що сприяють створенню та підтримці у навчанні вихованні атмосфери взаємоповаги, взаємодії, колегіальності та інклюзивності, Унеможливлюють                                            дискримінаційне (несправедливе, упереджене) ставлення один до одного всіх суб'єктів освітнього процесу.

 

 

2023-2024

роки

 

 

Педагогічний колектив

 

6.

Проведення дослідження /психолого- соціальних аспектів гендерного виховання учнів у закладі освіти та стану гендерного

насильства у молодіжному середовищі.

 

2023 рік

 

Шкільний психолог

7.

Проведення уроків гендерної рівності з залученням Соціально-психологічного центру, представників органів державної влади та самоврядування, батьківського комітету, розглядаючи найрізноманітніші питання суспільства: взаємини в сім'ї чи на роботі, між людьми різних націй, культур чи релігій, проблеми ВІЛ- інфікованих чи людей з обмеженими можливостями, формування здорового способу життя, запобігання наркоманії, алкоголізму, торгівлі людьми і

пригнічення та насильства в його різноманітних проявах.

 

 

 

2023-2024

роки

 

 

 

Педагогічний колектив

8.

Проведення заходів  для лідерів учнівського самоврядування з обговоренням питань гендерної рівності.

2023-2024

роки

Педагог - організатор

9.

Проведення позакласної роботи з дітьми та учнівською молоддю з питань формування гендерної культури та гендерного виховання, організація та проведення конкурсу дитячих малюнків на гендерну тематику серед учнів початкових класів.

 

2023-2024

роки

ЗДНВР

Педагог- організатор

Класні керівники

10.

Здійснення соціально-педагогічної, психологічної реабілітації учнів, що

опинились у складних життєвих обставинах.

 

2023-2024

роки

ЗДНВР

Шкільний психолог

11.

Систематичне проведення різноманітних заходів (лекції, семінари, тренінги тощо), що спрямовані на висвітлення питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема щодо рівності жінок і чоловіків та партнерства у сім'ї та суспільстві, безпеки та згоди у стосунках, нав'язування інформаційними джерелами стереотипів за ознакою статі або інших стереотипів, що принижують гідність

жінок і чоловіків.

 

 

2023-2024

роки

 

Шкільний психолог

 

Педагогічний колектив

 

12.

Сприяння участі членів родини здобувачок ї здобувачів освіти у просвітницьких заходах щодо забезпечення рівних право та можливостей жінок і чоловіків (привернення уваги до нав'язування стереотипів через інформаційне оточення, дитячої літератури, марковані за ознакою статі іграшки та одяг; ознайомлення із різноманітними проявами сексизму тощо)

 

 

2023-2024

роки

Шкільний психолог ЗДНВР

Педагогічний колектив Батьківська  рада

13.

Проведення                                                інформаційно- консультаційних зустрічей, вебінарів щодо професійної орієнтації (допомоги у виборі освіти, професії)

2023-2024

роки

Адміністрація закладу Представники фахових коледжів та ПТНЗ.

14.

Розміщення на вебсайті закладу освіти інформації щодо реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері

освіти до 2030 року

2023-2024

роки

 

ЗДНВР

 

 Директор                                                         Наталія ВЕРЕМІЄНКО