КЗО "Середня загальноосвітня школа №64" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Методична робота

                                           

 

Основні форми методичної роботи в навчальному закладі

Методична робота в школі проводиться в індивідуальній і колективній формах.

 

Індивідуальна форма

Ця форма методичної роботи вчителів є складовою їх самоосвіти.

Зміст індивідуальної самоосвіти педагога охоплює систематичне вивчення політичної, психолого-педагогічної, наукової літератури, безпосередню участь у роботі шкільних, міжшкільних та міських методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань; розробку окремих проблем, пов'язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи; проведення експериментальних досліджень; підготовку доповідей, виступів на педагогічних радах, публікація в методичних журналах. 

Організація самоосвіти передбачає:

-        зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога;

-        систематичність і послідовність самоосвіти, постійне ускладнення її змісту і форм;

-        багатоплановий (комплексний) підхід до організації вивчення обраної теми з самоосвіти;

-        індивідуальний характер самоосвіти як найбільш гнучкої форми набуття педагогом знань;

-        гласність і наочність результатів самоосвіти в педагогічному колективі;

-        створення в школі умов для звернення педагогів до нових досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-        завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі (доповіді, участь у семінарі, підготовка виступу, написання реферату, підготовка доповіді, участь у засіданні педагогічної ради, науково-практичній конференції та ін.).

         Молоді спеціалісти, які закінчили педагогічні заклади освіти, упродовж трьох років проходять стажування. Його мета — набуття практичних умінь і навичок педагогічної діяльності. Під час стажування вони користуються всіма правами працівника школи і виконують покладені на них обов'язки. Для молодих вчителів призначені наставники з числа досвідчених учителів відповідного фаху. Наставник надає стажисту допомогу в плануванні навчально-виховної роботи, в розробці поурочних планів та ін. Підсумки стажування розглядаються наприкінці навчального року на засіданні педагогічної ради.

 

Колективні форми

Відкриті уроки — одна з колективних форм методичної роботи, їх мета — підвищення майстерності всіх учителів. Основні завдання відкритих уроків: упровадження в практику вчителів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед новою українською школою. Під час аналізу й обговорення відкритих уроків забезпечується цілеспрямованість, принциповість, поєднані з доброзичливістю у критичних зауваженнях. Поєднання аналізу уроку з практичними рекомендаціями, підведення його підсумків кваліфікованими педагогами дає можливість молодому вчителю набувати досвіду.

Взаємо відвідування вчителями уроків — має істотне значення у підвищенні педагогічної майстерності вчителів. Коли молодий і недосвідчений учитель відвідує урок, що його проводить старший колега, то він збагачує свій методичний багаж. Коли ж досвідчений педагог відвідує урок менш досвідченого колеги, то зможе порадити йому, як удосконалити той чи той момент уроку. Можливо, й досвідчений педагог знайде щось корисне для себе у молодшого колеги.

Семінар-практикум — продуктивна форма методичної роботи. Цінність його в тому, що вчителі самостійно опрацьовують педагогічну літературу з обговорюваної проблеми, аналізують власний досвід. Опрацьовані матеріали учасники семінару-практикуму оформляють у вигляді рефератів або доповідей.

Педагогічні читання— сприяють підвищенню педагогічної майстерності вчителів. Мають на меті узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду і проводяться з актуальної педагогічної тематики. Учителі школи впродовж певного періоду працюють над окремими темами проблеми і на шкільних педагогічних читаннях доповідають про результати свого дослідження. 

Творчі звіти вчителів— використовуються перед атестацією педагогічних працівників. Звітуючи на педагогічній раді, вчитель ділиться своїми знахідками, методичними доробками, знайомить інших учителів з технологією власного досвіду.

      У навчальному закладі ефективно використовують і такі масові форми методичної роботи як:

науково-практичні конференції;

педагогічні читання;

тижні педагогічної майстерності (дні відкритих дверей учителів-методистів, старших учителів, учителів вищої категорії);

конференції педагогічних працівників;

методичні тижні.

 

 

         Місія методичної роботи у 2020-2021 н. р. полягає у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Вчителі навчального закладу ведуть власні блоги: Коробань Алла Олександрівна, вчитель української мови та літератури -https://blog-uchitelya-slovesnosti-koroban-alli-oleksandrivni1.webnode.com.ua/, Конечна Олена Борисівна, вчитель хімії та біології - http://konechnayaelenaborisovna.blogspot.com/

 

Педагогічні читання