КЗО "Середня загальноосвітня школа №64" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Звіт керівника 2019-2020 н.р.

Звіт

директора Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 64»

Дніпровської міської ради

Веремієнко Н.Г. перед громадськістю

за результатами 2018-2019 навчального року

 

Шановні присутні: вчителі, батьки, учні, гості.

         Сьогодні ми підводимо підсумки  діяльності закладу у 2018/2019 навчальному році таокреслимо основні завдання на новий навчальний рік. Я сподіваюсь, що наша зустріч допоможе організувати роботу закладу на більш якісному рівні. Запрошую до діалогу та конструктивної розмови.

Закінчився 2018/2019 навчальний рік. Проблема якості освіти має важливе значення. Освіта. Її якість значною мірою обумовлює завтрашній день держави.

         Станом на 24 травня 2019 року у школі навчається 467 учнів у 16 класах. Це на 9% більше, ніж у попередньому році. Щорічне збільшення кількості учнів призвело до того, що виникли труднощі з наявністю необхідних навчальних кабінетів. На 01 вересня 2019 року попередня мережа складатиме 16 класів, 445 учнів. У новому навчальному році середня наповнюваність класів складатиме 29,6. Треба працювати над наповнюваністю 6-А, 9-Б класів. Необхідно більше уваги приділити залученню учнів до навчання у 10 класі.

         Результат діяльності освітнього закладу залежить передусім від кадрового забезпечення. Упродовж навчального року адміністрація спрямовувала зусилля на якісне вирішення кадрових питань: укомплектування школи педагогічними працівниками та їх збереження. Станом на 01.01.2019 року педагогічний колектив навчального закладу налічував 31учителів (30 жінок, що складає 98%). З них основних працівників - 28, з яких 2 перебуває у відпустці по догляду за дитиною; сумісник – 1.

Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою): вища – 25 (81 % від загальної кількості); середня спеціальна – 6.

Віковий склад педпрацівників:

 

Віковий склад педпрацівників:

 

Розподіл за віком

Кількість педпрацівників

% від загальної кількості

До 30 років включно

5

16

31-40 років

8

26

41-50 років

7

23

51-55 років

6

19

Понад 55 років

5

16

 

Розподіл педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи:

- до 3-х років - 3 (12 % від загальної кількості);

- від 3 до 14 років - 14 (44%);

- від 10 до 20 років – 6 (19 %);

- більше 20 років -8 (25 %).

 

За кваліфікаційним рівнем:

 

Кваліфікаційний

рівень

Кількість педпрацівників

% від загальної кількості

Спеціаліст

8

25

ІІ категорія

4

13

І категорія

3

10

Вища категорія

10

32

Без категорії

6

20

 

З них мають:

- науковий ступінь кандидата наук - немає;

- педагогічне звання «учитель-методист» - 4;

- педагогічне звання «старший учитель» - 6;

- мають звання «відмінник освіти України» - 0.

 

     Поряд з цим слід зазначити, що відсутні вчителі, які мають науковий ступінь кандидата наук, один учитель отримав педагогічне звання «Учитель-методист». Тому пріоритетними завданнями  роботи з кадрами є питання постійного підвищення фахової майстерності, головна мета яких:

- задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та професійному зростанні;

- забезпечення потреб у кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму і культури, здатних компетентно, відповідально та якісно виконувати посадові функції;

- допомога педагогічним кадрам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки;

- активізація творчого потенціалу;

- формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються;

- постійний творчий розвиток в умовах Нової української школи.

 

       У КЗО СЗШ № 64 працюють троє молодих спеціалістів.

Згідно річного плану роботи школи та наказу № 129 від 16.09.2018 року «Про       

           організацію стажування молодих спеціалістів» у навчальному закладі

            продовжилароботу школа учителя-початківця «Молодий учитель: сходинки

зростання». За кожним молодим спеціалістом були закріпленінаставники з

           числа досвідчених учителів:

 

№ з/п

ПІБ

молодого спеціаліста

Освіта

(Що? Де?Коли?)

Спеціальність за дипломом, кваліфікація

Наставник

Категорія, педзвання

1

Суліма

Анастасія Олександрівна

Дніпропетровський педагогічний коледж ДНУ

ім. О.Гончара,

2015

 

початкова освіта

Кожем’як

Людмила

Петрівна

середня спеціальна,

«старший учитель»

 

 

 

 

2

Батіщева

Катерина

Олегівна

Донбаський державний педагогічний університет,

2013

англійська мова та література

Олексієнко Ірина Григорівна

вища, «старший учитель»

3

Колесник

Анастасія

Олександрівна

Полтавський національний педагогічний університет ім.. В.Г. Короленка, 2015

 

технологічна освіта

Мала

Ілона

Анатоліївна

 

перша

 

Молодими спеціалістами та їх наставниками складені індивідуальні плани роботи відповідно до стажу.

Основні методи роботи наставників:

-         навчання навичкам самоаналізу уроку;

-         відвідування уроків своїх колег та їх аналіз;

-         підготовка власних відкритих заходів;

-         складання планів-конспектів уроків різноманітних типів і видів;

-         робота із шкільною документацією;

-         організація самоосвіти;

-         бесіда з молодими вчителями за конкретними розділами педагогіки;

-         обговорення можливості застосування на уроках різноманітних форм та методів, спільне прогнозування уроків з визначенням конкретних методик;

-         взаємовідвідування уроків наставника та молодого вчителя з їх подальшим детальним аналізом;

-         консультування молодого педагога щодо організації навчально-виховного процесу.

Адміністрація школи щотижнево проводила індивідуальні співбесіди з питань організації навчально-виховного процесу, аналізу відвіданих уроків, надавала рекомендації, пропозиції у подальшій роботі вчителя. При плануванні внутрішкільного контролю важливе місце в роботі з молодими вчителями мав місце попереджувальний та оглядовий контроль, який давав можливість виявити професійний рівень роботи вчителя та визначити помилки з метою їх усунення та корекції.

Активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання сприяла атестація трьох педагогів.  Протягом атестаційного періоду здійснювалась комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності. Протягом  2018-2019 н. р. вонипровели відкриті уроки та виховні заходи.

      З метою підвищення фахового рівня та удосконалення педагогічної майстерності у поточному навчальному році на курсах підвищення кваліфікації були п'ятеро вчителів; курси НУШ пройшли усі вчителі початкової школи – 7.

     
     

Якість освіти проявляється у рівні навчальних досягнень учнів та у їх здатності застосовувати отриманні знання на практиці. У цьому навчальному році цей показник складає 34%. Це на 5% нижче від результату минулого року. Учні 8-Б,9-Б, 11-А класів показали найнижчий рівень навчальних досягнень (3-9 %). 57% учнів 2-А класу засвоїли навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях. Семеро учнів, які навчалися за інклюзивною формою, засвоїли програмовий матеріал на середньому рівні. 24 учням за результатами року вручено Похвальні листи. Один учень отримав свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти «з відзнакою» за високі досягнення у навчанні.

 

Рівень навчальних досягнень учнів

Навчальний рік

Результати навчальної роботи

7-12 балів

10-12 балів

учнів

%

позитивний ріст, %

учнів

%

позитивний ріст, %

2014/2015

 

140

44

2

18

6

0

2015/2016

 

138

44

0

20

2

3

2016/2017

 

137

34

0

19

5

0

2017/2018

 

115

27

0

13

3

0

2018/2019

 

123

30

3

14

4

1

 

 

      Турбує ситуація, коли рівні якості навчальних досягнень учнів початкової і основної школи відрізняються на 28%. Вчителям-предметникам необхідно вибирати такі форми і методи, які б покращували рівень знань учнів.

         Показники якості навчальних досягнень учнів (високий та достатній рівень навченості):

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Природні здібності талановитих дітей школи особливо виявились в напрямках «інтелектуальна» та «художня» обдарованість.

За 2018/2019 навчальний рік учні школи вибороли 10призових місць на районних, міських Всеукраїнських олімпіадах та   творчих конкурсах різних рівнів.

 

Досягнення учнів школи відображено у таблицях (таблиця №1, таблиця №2):

 

Таблиця №1

Переможці районних, міських Всеукраїнських олімпіад

 

Предмет

Клас

ПІБ учня

Етапи

ПІБ вчителя

Районний

Міський

9-Б

Драгущак Лідія

 

ІІ

місце

 

Пижьянова А.Г.

Математика

7-А

Самойленко Володимир

ІІ місце

 

Вдовина Т.І.

8-Б

Стремоухова Карина

ІІІ місце

 

Вдовина Т.І.

9-А

Коломієць Іван

ІІ місце

 

Шеверун О.М.

11-А

Капліна Людмила

ІІІ місце

 

Шеверун О.М.

Географія

9-А

Коломієць Іван

ІІ місце

 

Лисенко І.І.

Фізика

7-А

Самойленко Володимир

ІІІ місце

 

Соловйова В.А.

9-А

Коломієць Іван

ІІ місце

 

Соловйова В.А.

11-А

Капліна Людмила

ІІІ місце

 

Соловйова В.А.

Трудове навчання

7–А

Міщенко Данило

ІІІ місце

 

Марков Р.А.

 

У І (районному) турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін найбільше призових місць посів  учень 9-А класу Коломієць Іван (математика, фізика, географія).   У ІІ (міському) турі взяли участь 2 учні: Коломієць Іван (9-А кл., фізика) і Самойленко Володимир (7-А кл., математика),  але призового місця не вибороли.

 

 

 

 

 

Таблиця  №2

 Переможці районних, міських, обласних предметних та творчих конкурсів

 

з/п

Назва конкурсу турніру

Рівень (районний, міський,

обласний, всеукраїнський)

Вікова катего

рія

Результативність

ПІБ вчителя

Районний етап

Міський

етап

Обласний етап

1.       

Міжнародний

дитячий конкурс знавців української мов ім.. П.Яцика

районний

2-11 кл.

Кіріченко Владислав

(5-А кл.)

-

-

Коробань А.О.

2.       

Конкурс «Соняшник»

всеукраїнський

4-11 кл.

 

 

Гончарова Карина

(8-Б кл.)–І м.

Кавуненко Юлія

(5-Б кл.),

Березовська Олена, Малий Єгор (6-А кл.),

Кармазіна Марія

(8-Б кл.) --– ІІІ м.

Веремієнко Н.Г.

Коробань А.О.

3.       

Конкурс юних істориків «Лелека»

міжнародний

5-11 кл.

Золото 7 учнів, бронза – 4 учні, срібло – 6 учнів

Киян О.В.

4.       

Конкурс учнівських всеукраїнський ессе «Я - європеєць»

9-11 кл.

 

2 учні нагороджені дипломами

Киян О.О.

5.       

Конкурс фото-, відео робіт «Україна та НАТО: сучасні погляди української молоді »

всеукраїнський

11 клас

учні відзначені подяками

Киян О.О.

6.       

Мала Академія Наук

всеукраїнський

11 клас

Капліна Людмила (11 кл.)

ІІ обласний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН України.

Відділення історія, секція – історія України, тема роботи «Сергій Єфремов – дзеркало української нації, громадянин, патріот»

Киян О.О.

7.       

Турнір юних інтелектуалів

міський

7-9 класи

 

Коломієць Іван

(9-А кл.),

Гончарова Карина

(8-Б кл.), Самойленко Володимир (7-А кл.),

Міщенко Данило

(7-А кл.)

 

Веремієнко Н.Г.

Коробань А.О.

8.       

Конкурс юних істориків «Впізнай для себе Україну»

міський

5-6 класи

 

Команда

(10 учнів) –

ІІ місце

 

Киян О.В.

9.       

Шевченківські читання

міський

7-11 класи

Кравченко Максим, Міщен

ко Данило  (7-А кл.)

Кравченко Максим, Міщенко Данило

(7-А кл.)

 

Веремієнко Н.Г.

 

10.   

Природничо-математичний  конкурс «Кенгуру»

міжнародний

зимовий

2-6 кл.

всього 14 учнів

відмінний результат – 5 учнів,

добрий результат–8 учнів

учасник – 1 учень

Соловйова В.А.,

Вдовина Т.І.

Шеверун О.М.

міжнародний

весняний

 

всього 26 учнів

відмінний результат – 5 учнів,

добрий результат–13 учнів

учасник – 8учнів

11.   

Конкурс з інформаційних технологій «Бобер»

всеукраїнський

2-9 кл.

всього 21 учень

відмінний результат – 3 учні,

добрий результат–14 учнів

учасник – 7 учнів

Соловйова В.А.

Шеверун О.М

12.   

Всеукраїнський конкурс «Колосок»

осінній

 

всього 53 учня

Золотий колосок – 35  учнів,

Срібний колосок–10 учнів

учасник – 8 учнів

Соловйова В.А.

Вдовина Т.І.

весняний

 

всього 39 учня

Золотий колосок –7  учнів,

Срібний колосок–17 учнів

учасник – 15учнів

13.   

Природнича гра «Геліантус»

всеукраїнський

5-11кл.

 

Всього 101 учень

Абсолютні перемо переможці – 2 учні,

Диплом І ступеня – 1 учень,  -

Диплом ІІ ступеня – 3 учні,

Диплом ІІІ ступеня – 14 учнів

Нагороджені Грамотами – 21 учень

Дипломи переможця на шкільному рівні-16 учнів

 

Лисенко І.І.

14.   

Обласний конкурс комп’ютерних технологій

номінація «Графіка»

9-11 кл.

Шатунов Богдан (9-А кл.) – І місце,

Мінченко Анастасія (9-А кл.) –

ІІ місце

 

Соловйова В.А. Шеверун О.М.

«Верстка»

9-11 кл.

КаплінаЛюдмила, Пугачова Аріна (11-А кл),

Шатунов Богдан, Мінченко Анастасія (9-А кл.) – ІІ місце

15.   

Обласний конкурс «Мирний Космос з фізики та астрономії»

Обласний

9-11 кл.

Пугачова Аріна (11-А кл.) –

ІІІ місце,

Борисенко Діана, Коломієць Іван

(9-А кл.)– ІІ місце.

Соловйова В.А.

16.   

Конкурс з астрономії

Обласний

9-11 кл.

5 призерів:

Борисенко Діана (9-А кл.)– диплом ІІІ ступеня,

Пугачова Аріна (11-А кл.). – диплом ІІ ступеня,

Коломієць Іван (9-А кл.) – диплом І ступеня,

КаплінаЛюдмила (11-А кл.) – диплом ІІ ступеня,

Коваль Микита (9-Б кл.) – диплом

ІІ ступеня

 

Соловйова В.А.

17.   

Конкурс «Ми – Діти Галактики»

Обласний

8-11 кл.

Номінація «Мультимедійні презентації»

Борисенко Діана (9-А кл.), Коваль Микита (9-Б кл.) – диплом ІІ ступеня,

Грамоти –

Кармазіна Марія (8-А кл.), Павлієнко Вікторія (8-А кл.), Коломієць Іван (9-А кл.)

 

Соловйова В.А.

18.   

Всеукраїнська XV конференція дослідницьких робіт «Зоряний шлях»

Обласний

7-11 кл.

Борисенко Діана (9-А кл.), Пугачова Аріна (11-А кл.), Коломієць Іван

(9-А кл.), Коваль Микита (9-Б кл.) – Грамоти;

КаплінаЛюдмила (11-А кл.) диплом призера, ІІ місце

 


19.   

Конкурс «Крок до зірок»

Обласний

3-11 кл.

16 учасників:

5- призових місць, 11 учнів  – Грамоти

 

                   

 

Педагогічний колектив школи працює над створенням сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, набуття навичок і знань, у яких найбільше виявляються природні здібності в певних галузях діяльності.

      За підсумками  2018/2019 навчального року щодо організації роботи зі здібними та обдарованими учнями слід відзначити вчителів школи Соловйову В.А., Шеверун О.М., Вдовину Т.І., Лисенко І.І., Киян О.В., Шевченко О.І. Учні цих вчителів-наставників стали призерами та переможцями районних олімпіад із базових дисциплін, інтелектуальних та творчих конкурсів, турнірів.

 

Спортивнідосягненняучнів школи2018/2019 н.р.

 

з/п

Номінація

Досягнення

 

ПІП вчителя

1

Волейбол (дівчата, 7-8 кл.) 

IІ місце (район)

 

 

 

 

 

Шевченко О.І.

2

Волейбол (дівчата, 9-11 кл.) 

IІІ місце

(район)

3

Флорбол (хлопці)

IІ місце

(район)

4

Стрітбол (дівчата, 9-11 кл.) 

IІІ місце

(район)

5

«Шкіряний м'яч»

IІ місце,

IІІ місце

(район)

6

 Метання м ’яча

IІ місце

(місто)

7

Легка атлетика штовхання м’яча

І місце

(місто)

 

          Для якісної підготовки учнів до участі в олімпіадах методична служба школи, шкільні методичні об’єднання та шкільна бібліотека підготували добірку матеріалів із завданнями всеукраїнських, обласних та міських олімпіад із базових дисциплін, довідникову літературу.

Вчителі школи приділяють велику увагу самостійності учнів та їх творчій активності, використовують спеціальні прийоми розвитку творчого мислення.

Всього 46% учнів були відзначені дипломами, грамотами, сертифікатами за результативну участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів.

         Завдання школи – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Окрім профорієнтаційної роботи, що проводиться в закладі, цьому сприяє до профільна і профільна освіта. Старша школа – профільна (профіль технологічний). На договірній основі продовжується співпраця з Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, університетом ім. А.Нобеля, Дніпровським центром професійної освіти, професійно-технічними училищами № 2, 6, 55, Дніпропетровським професійним будівельним ліцеєм.

Співробітництво із Дніпровським технолого-економічним коледжем дасть можливість учням старших класів отримати підготовку за спеціальностями:

-         інженерія програмного забезпечення (технік-програміст);

-         харчові технології (технік-технолог з технології харчування);

-         готельно-ресторанна справа (адміністратор залу).

     Завдяки цьому за підсумками 2018-2019 н.р. троє випускників 11-А класу (Костоглодова Ірина, Нечаєв Єгор, Резнічук Артем) обрали спеціальність техніка-технолога з технології харчування і стали студентами.

         Актуальним залишається питання забезпечення школи підручниками. Учні школи 85% забезпечені навчальною літературою. Семикласники практично увесь навчальний рік працювали за новими програмами, використовуючи старі підручники. Бібліотечний фонд становить 10878. У тому числі підручників,  усього: 9641, з них для учнів 1-4 класів: 2354, 5-9 класів: 6157, 10- 11 класів:1130. Організовано співпрацю з філією бібліотеки №26 м. Дніпра. Шкільна бібліотека працювала за планом, який виконано на 100%.

         Стартувала в 2018/2019 навчальному році реформа «Нова українська школа». Вчителі, які прийняли першокласників, пройшли повний курс підготовки: підвищення кваліфікації, тренінги. Отримали посвідчення та сертифікати.      2018-2019 навчальний рік по-новому відкрив навчальний простір учням 1-А та 1-Б класів. У центрі роботи вчителів стоїть дитина. Серед основних позитивних змін нового стандарту – інтегровані уроки. Інтеграція дає змогу дитині  сприймати предмети і явища цілісно, різнобічно. Дитина в комплексі пізнає світ. Вона сама вчиться здобувати знання досліджуючи світ. Урізноманітнювати діяльність допомагають нові засоби навчання. Використання ЛЕГО – конструктора – гарна альтернатива рахунковим паличкам, фішкам для звукового аналізу. «Родзинка» їх в тому, що дитина поєднує розумові та практичні дії. Першокласники, граючись в навчальні ігри «Розумники», переглядають безліч відео, відпрацьовують практичні навички. Серед нових ключових змін державного стандарту – зміни в навчальному середовищі. Освітній простір значно розширений.

         У контексті змін, які на сьогодні відбуваються у суспільстві, надзвичайно актуальним постало питання інтеграції в освітній простір дітей з обмеженими фізичними та розумовими можливостями, які мають досягти не гірших навчальних результатів, ніж їхні однолітки. Шість років у закладі отримують інклюзивну освіту семеро дітей: 1 учениця - 1-А клас, 2 учні - 2-А клас, 1 учениця - 5-Б клас, 2 учні 7-А клас, 1 учень - 9-Б клас. 2018/2019 навчальний рік став випускним для учня з особливими освітніми потребами Зосименка Богдана (9-Б клас) .

         За останні роки в Україні зроблено значні кроки до створення умов для формування здоров'я людини через освіту, але проблема поки що не розв’язала належним чином. Частка здорових дітей в Україні, за різними даними, коливається від 4% до 10%. Було створено умови для забезпечення  рухової активності школярів у обсязі 8 годин на тиждень. На договірній основі працюють секції ТАЕКВАН-ДО, футболу.

Серйозну роль в питанні повноцінного розвитку і зростання школярів відіграєорганізація харчування, що є одним з чинників збереження здоров’я учнів.Воно не тільки сприяє загальному зміцненню організму, але також може впливати на їхню працездатність і успішність. Повноціннездорове харчування школярів сприяє нормальному функціонуванню та розвитку дитячого організму.

Усіма видами харчування охоплені 100 % учнів, гарячим – 85%. Значна увага приділена харчуванню учнів пільгових категорій. Безкоштовним харчуванням охоплені такі категорії учнів:

 

 

20 дітей отримували дієтичне харчування. Комісія з контролю за харчуванням, до якої входять і батьки, працювала активно.

 

           Найважливішою складовою національної системи освіти завжди було ізалишається виховання підростаючого покоління.Метою здійснення виховного процесу є національно свідома, життєво компетентна, високоінтелектуальна, творча, здатна до саморозвитку й самовдосконалення особистість, носій національних цінностей, національних виховних традицій та звичаїв, морально-педагогічного досвіду українського етносу.

 Виховна робота школи здійснюється з урахуванням основних положень Конституції України, згідно з Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї».

Створена у школі система виховної роботи дозволяє учням отримати досвід соціальної активності, сприяє формуванню життєвих компетенцій школярів.

Зважаючи на реалії сьогодення особливої уваги потребує правоосвітня діяльність та правове виховання учнів. Дану роботу слід планувати із залученням представників правоохоронних органів та юридичних установ.

 Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу школи. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності школярів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує   необхідність   вчити   дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку  комунікативних  навичок спілкування. Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку. З даного питання  класним керівникам слід тісно співпрацювати з психологічною службою.  

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність колективу школи, яка сприяє встановленню соціальних зв’язків, формуванню у дітей прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України.  Рада  лідерів постійно веде роботу щодо упорядкування Могил загиблих воїнів по вулиці Петрозаводській. Учні систематично відвідують ветеранів війни. Щороку членами учнівського самоврядування проводиться акція «Діти дітям», «Допоможи ближньому».

Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи –  психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України та сімей учасників АТО. Учні школи взяли участь у Всеукраїнській  акції  «Лист солдату», «Від серця до серця», «Відроди зерно доброти», «Квітка надії».

З метою посилення ролі родини у процесі національно-патріотичного виховання молоді, підвищення педагогічної культури сім’ї, батьки беруть активну участь у класних та шкільних заходах. Цікаво те, що на такі заходи стали приходити не лише батьки, діти, а й бабусі, дідусі, родичі, - тобтоце стали справжніродинні свята..

Розвиткові активної суспільної позиції учнів сприяє виховний потенціал уроків, виховні та класні години, організовані масові виховні заходи.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають національно-патріотичне (в т.ч. військово-патріотичне), громадянське виховання, що відповідають нагальним вимогам і викликам у сучасному українськомусуспільстві. Виховний процес у класних колективах спрямований на реалізацію Стратегії національно-патріотичного виховання (Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015), Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641) та Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України 31.10.2011№1243).

Реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді забезпечують усі педагогічні працівники школи, адже важливо, щоб навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.

Надзвичайно важливою є організація збирання та поширення інформації про героїчні вчинки  військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України. Зібрані матеріали використовуються на уроках мужності, позакласних заходах з метою ознайомлення та вшанування пам’яті Героїв, які загинули, захищаючи територіальну цілісність держави. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Героїчні й водночас драматичні й навіть трагічні події останнього часу спонукають до проведення заходів про учасників АТО та волонтерів Дніпра.

При підготовці до відзначення національних свят та пам’ятних дат, зокрема Дня захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня Соборності України педагоги керуються методичними матеріалами Українського інституту національної пам’яті (організація конференцій, семінарів, круглих столів; проведення військово-спортивних змагань, фестивалів-конкурсів патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва; відвідування музеїв бойової слави; вшанування сучасних героїв-захисників України та пам'яті загиблих за свободу, єдність та незалежність українського народу).

Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми, адже мовне середовище впливає на формування учня-громадянина, патріота України.

Колектив навчального закладу працює над створенням системи розвитку, підтримки, навчання та виховання здібної дитини. Головна мета цього процесу – впровадження ефективних методів, засобів, інноваційних технологій, створення умов для інтелектуального та творчого розвитку вихованців.

Керуючись наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 10. 2011 р. № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» виховна діяльність школи впродовж навчального року здійснювалася за напрямками:

-    ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, сім’ї, родини,

          людей;

-         ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва;

-         ціннісне ставлення особистості до природи і праці;

-         ціннісне ставлення до здоров’я;

-         ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю.

Зважаючи на реалії сьогодення особливої уваги потребує правоосвітня діяльність та правове виховання учнів. Дану роботу слід планувати із залученням представників правоохоронних органів та юридичних установ.

Виховання емоційної культури та конструктивної поведінки особистості є одним із ключових пунктів виховного процесу школи. Його актуальність обумовлена підвищеним рівнем тривожності школярів. Проявляється це у стресі, тривозі, агресії, особистісних розладах. Існує   необхідність   вчити   дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку  комунікативних  навичок спілкування. Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних якостей, які б регулювали їхню поведінку. З даного питання  класним керівникам слід тісно співпрацювати з психологічною службою.  

Формування навиків здорового способу життя передбачає систематичний комплекс заходів, спрямованих на усвідомлення здорового способу життя як цінності шкільного колективу, що сприятиме гармонійному розвиткові психофізичних здібностей учнів.

Вирішувати зазначені завдання покликана школа у тісній взаємодії з сім'єю і громадськістю.Завданням педагогів школи є залучення батьків учнівдо активної участі у навчально-виховному процесі, організації та проведенні позакласних виховних заходів. Батьки мають стати не тільки гостями на заходах, не тільки спостерігачами успіхів їх дітей, вони мають безпосередньо впливати на формування молодого покоління своїм досвідом та прикладом. Актуальною є систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості.

Важливим напрямком дляпедагогів також є робота зі шкільним активом. Учнівське самоврядування забез­печує входження особистості до соціального середовища, її адаптацію, ос­воєння існуючих соціальних обов'язків, подолання громадянської інфантильності молоді. 

Уцілому виховна діяльність у навчальному закладі спрямована на створення необхідних умов для соціалізації школярів шляхом включення їх в

 

практичну соціально-значущу діяльність, на всебічний розвиток соціальної активності.

 

Результатиучасті уфестивалях  та конкурсах

у 2018/2019 н.р.

 

з/п

Назва конкурсу

Результативність

район

місто

ПІ учасника

1.       

Міський фестиваль лідерських талантів «Лідер-best-фест»

ІІ місце

 

Гриценко Валерія

2.       

Міський конкурс «Формула успіху»

ІV місце

 

команда

3.       

Міський конкурс «Півгодинки на цікавинки»

ІІ місце

 

команда

4.       

Міський конкурс «Відкрий для себе Україну»

Гран-прі

лауреат

команда

5.       

Міський конкурс «Дніпроюнпрес»

учасники

 

команда

6.       

«Зоряне коло»

- «Вокал»

- «Художнє слово»

 

І місце

І місце

 

І місце

ІІ місце

 

Доломанова Єлизавета

Гура Іван

7.       

Міський конкурс «Мій рідний край – моя Земля»:

-  «Фотоколаж»

 

І місце

 

призер

 

Шатунов Богдан

 

8.       

Міжнародний конкурс

«Казкова зима у моєму місті»

 

 

призери

Мазай Ганна

Бондар Єлизавета

Зосименко Дар’я

9.       

Міська екологічна акція: фотовиставка  «Квіти Дніпра»

 

учасники

команда

10.   

Міський конкурс читців на краще виконання творів української поезії «О, слово рідне, хто без тебе я»

 

ІV місце

ІV місце

 

 

Кравченко Максим

Міщенко Данило

11.   

Міський конкурс з дизайну «Крок у майбутнє»

-  «Аксесуари для інтер’єру»

 

учасники

 

 

 

12.   

Всеукраїнський конкурс «Новорічна еко-ялинка»

 

призер

Міщенко Данило

13.   

Міська екологічна акція «Не рубай ялинку». Номінація «Екологічний підхід у виконанні роботи»

 

 

ІІІ місце

 

 

Шенклян Святослав

14.   

Міський фестиваль-конкурс «Різдвяні дзвіночки». Номінація «Авторська пісня»

 

 

І місце

 

 

Доломанова Єлизавета

 

15.   

Міський етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Зоологічна галерея»

 

 

І місце

 

 

Ушпик Евеліна

16.   

Захід «Ділюся талантом з поліцією» за ініціативи Департамента патрульної поліції Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Категорія «Хрестоматія поліцейського»

 

 

 

 

 

учасник

 

 

 

 

Березовська Олена

17.   

Всеукраїнськаакція «Первоцвіт»

 

активний учасник

 

18.   

Конкурс з нагоди Всесвітнього дня вишиванки. Фотоконкурс «Вишиване селфі»

 

учасник

Ушпик Евеліна

 

19.   

Конкурс малюнків «Я, родина, Україна»

 

учасник

Ушпик Евеліна

 

 

 

         Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виробничого процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух»,  «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна зала мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів щодо безпечної поведінки. Проводиться профілактична робота з учнями по різним напрямам безпеки життєдіяльності. Перед виходом учнів на канікули систематично класними керівниками проводяться бесіди з обов'язковим записом у класний журнал. Особлива увага приділяється поведінці дітей під час відвідування водоймищ, при переході проїжджої частини, поводження з вогнем, користування джерелами електроструму, поводження з вибухонебезпечними предметами, отруєнням.

            Під час проведення екскурсій до театрів, музеїв, на виставки відповідальні класні керівники повторюють з учнями дотримання правил поведінки під час подорожей, проводять інструктажі з відповідним записом у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

           За 2018-2019 н.р. за школою зафіксовано 4 травми під час навчально-виховного процесу - випадків дитячого травматизму  через необережність дитини. Розслідування було проведено відповідно з нормативними документами.

           У порівнянні з минулими роками робота щодо профілактики дитячого травматизму має не належні результати.

 

 

Навчальний рік

Отримані травми

Навчально-виховний процес

Дорожньо-транспортні

Побутові

Кількість

Клас

Кількість

Клас

Кількість

Клас

2014/2015

2

5-А

5-Б

0

0

0

0

2015/2016

1

8-А

1

2-Б

0

0

2016/2017

1

2-Б

0

0

0

0

2017/2018

1

4-А

0

0

0

0

2018/2019

2

2-А

0

0

0

0

1

7-А

0

0

0

0

1

9-Б

0

0

0

0

 

         Класним керівникам 1 – 11 класів, вчителям-предметникам необхідно тримати на постійному контролі питання охорони безпечної поведінки учнів під час навчально-виховного процесу, дотримання правил поведінки під час перерв та проводити роз'яснювальні бесіди з батьками щодо контролю за дозвіллям дітей у вихідні дні з метою збереження життя і здоров'я дітей.

         Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано згідно з чинним законодавством. Для якісного медичного обслуговування учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, який оснащено на 100%, забезпечено медикаментами у повному обсязі. Але, на жаль, навчальний заклад не має медичної сестри, яка б професійно організовувала систематичне та планове медичне обслуговування, забезпечувала профілактику дитячих захворювань.  Тому першочерговим завданням у 2019-2020 навчальному році було отримання медичної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики. Відповідно до результатів щорічного медичного огляду дітей, на підставі довідок, які видані лікарями, формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та визначаються учні, які звільняються від занять фізичною культурою за станом здоров’я. Визначається група дітей, які отримують дієтичне харчування (22 учнів).

          Виховання учня у школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківською громадськістю. Опорою у роботі є батьківський актив. Батьківські всеобучі, спільні з батьками заходи дають змогу більш ефективно організовувати навчально-виховний процес.

          До ради закладу входять представники як дитячого, педагогічного, так і батьківського колективу. На засіданнях ради розглядались питання соціального захисту, результативності навчально-виховної діяльності, охорони праці, стимулювання учасників навчально-виховного процесу.

          Контроль – це важлива та об’єктивно необхідна функція управління. Контроль закладений у плані внутрішкільного контролю. Ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічних рад, відповідних наказах по школі. Впродовж начального року адміністрацією перевірено у закладі стан виконання навчальних планів і програм, виконання планування роботи, соціальний захист, роботу табору відпочинку. Адміністрацією школи було перевірено стан викладання основ здоров'я, художньої культури, фізики, астрономії, інформатики. Систематично тримали на контролі правильність ведення шкільної документації, питання організації харчування, дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

          На виконання Закону України «Прозвернення громадян» для забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення у закладі організовано роботу зі зверненнями громадян, особистий прийом. За ІІ півріччя 2018 року письмових скарг не було. На особистому прийомі переважно розглядалися питання працевлаштування, звільнення, влаштування дітей до школи, вибуття дітей до інших навчальних закладів, надання працівникам відпусток. Усі заяви розглядались у визначений законодавством термін.

Сучасна матеріальна база, використання нових технологій, у тому числі і комп’ютерних, є одним із головних чинників ефективної роботи закладу.

          Будівля школи прийнята в експлуатацію 88 років тому, але колективу вдається підтримувати належний рівень приміщень, території. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією департаменту освіти. Освоєно бюджетні та спонсорські кошти.

          Впродовж звітного періоду проведено косметичні ремонти фасаду та коридорів корпусу А і корпусу Б, замінено лінолеум у коридорі корпусу А, пофарбовано спортивні споруди на спортивному майданчику; пофарбовано підлогу у спортивній залі, проведено косметичний ремонт майстерні; проведено озеленення клумб шкільного подвір'я. Всі роботи проведено за підтримки батьківської громадськості. Системи опалення, водо- та енергопостачання знаходяться у задовільному стані.

 

 

 

        За благодійні внески батьківської громадськості: замінено лінолеум у комп'ютерному класі, підвісна стеля та закупка меблів (кабінет №16), придбано жалюзі у кабінет хімії, дошку в бібліотеку. Батьки фінансують обслуговування принтера, послуги Інтернет; придбали багатофункціональний пристрій Canon (5496,00 грн.).         

        Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради проведені аналізи якості питної води, визначено рівень освітленості та швидкість руху повітря, вологості у навчальних приміщеннях, обробка дерев'яних конструкцій горища; придбано 5 вогнегасників (1549,80). З метою якісного розвитку НУШ МОН придбано навчального приладдя та технічних засобів на суму 152471,45.

       З 1 вересня 2018 року по червень 2019 року взято на облік матеріальних цінностейна суму 170154,25 грн. та оплачено робіт на суму 5500,00 грн. за рахунок бюджетних та позабюджетних коштів.Більш детальну інформацію про використання позабюджетних коштів (благодійних внесків) можна отримати із щомісячного звіту, розміщеному на сайті закладу. Окрім того, інвентаризаційна комісія, створена з працівників закладу, батьків, розглядала питання використання коштів та облік матеріальних цінностей за 2018 рік та за 2019 рік станом на 01 червня. Працівниками централізованої бухгалтерії Амур-Нижньодніпровського відділу освіти планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація.

          Враховуючи сучасні вимоги, більшість рішень приймаються враховуючи інтереси усіх сторін навчально-виховного процесу. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Вважаю роботу закладу і мене, як керівника навчального закладу, у 2018/2019 навчальному році задовільною.

         У  сучасній школі на перший план ставиться якість надання освітніх послуг.

Враховуючи вище зазначене,  у роботі закладу головними завданнями на 2019-2020 навчальний рік визначено:

 

- забезпечення формування та належного розвитку мережі відповідно до потреб громадян, рівних умов доступу до якісної освіти;

 

- забезпечення системи заходів щодо реалізації нового змісту початкової освіти, створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища та мотивації до навчання;

 

- створення сприятливих умов для збереження  та зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров’я дітей, забезпечуючи їх повноцінний гармонійний розвиток;

 

- забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів, у роботі вчителів початкової школи та школи ІІ ступеня;

 

- формування умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей;

 

- організація практичної переорієнтації навчально-виховного процесу, яка забезпечить успішну соціально-психологічну адаптацію учнів у суспільстві, готовність до подальшої неперервної освіти впродовж життя, трудової діяльності, конкуренто здатність на ринку  праці;

 

- надання освітніх послуг шляхом застосування дистанційного навчання учнів за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти;

 

- здійснення комплексу заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання, збагачення духовного потенціал учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

 

- об’єднання зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу для створення здорового шкільного середовища шляхом приведення всіх елементів освітнього процесу у відповідність зі станом здоров’я та психофізіологічними можливостями дітей та учнів;

 

- налагодження партнерських стосунків між педагогами, учнями, батьками, що дозволить забезпечити дієву систему взаємної відповідальності за виховання дітей, збереження фізичного, психічного, духовного здоров’я, підготовки до успішної організації життєвих планів;

 

- забезпечення інтеграції дітей з особливими потребами у загальноосвітній простір шляхом впровадження інклюзивного навчання, вдосконалення нормативної бази, вирішення концептуальних теоретичних та організаційних питань, опанування педагогічними працівниками нових методик та програм;

 

-забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей;

 

- запровадження оновленого змісту освіти шляхом використання інноваційних технологій навчання з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності усіх учасників навчально-виховного процесу;

 

-формування у вчителів медіа-культури і забезпечення їх підготовки до ефективної взаємодіїі з сучасним інформаційним середовищем шляхом використання медіа-освітніх Інтернет-технологій у навчально-виховній та науково-дослідницькій діяльності;

 

- забезпечення належного психологічного і соціального супроводу дітей та батьків, у тому числі, постраждалих внаслідок військових дій;

 

- створення умов для забезпечення повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі; виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, у прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим;

 

- забезпечення умов для подальшого удосконалення системи електронного документообігу у межах єдиного інформаційно-освітнього простору міста, якісного інформаційного наповнення шкільного сайту, доступу до мережі Інтернет усіх учасників навчально-виховного процесу та здійснити заходи щодо інформаційної безпеки;

 

- забезпечення наступності у розвитку професіоналізму педагогів шляхом організації систематичної науково-методичної роботи з вчителями різних категорій у міжкурсовий період;

 

- удосконалення системи роботи з педагогічними кадрами, забезпечуючи безпосереднє зростання рівня педагогічної майстерності вчителів через координацію зусиль методичних структур різногорівня;

 

- забезпечення соціального захисту педагогічних працівників з метою утвердження високого статусу та престижу професії вчителя;

 

- призначення на посади педагогічних та технічних працівників навчальних закладів відповідно до фахової освіти;

 

- налагодження відкритого продуктивного діалогу із громадськими організаціями шляхом апробації та впровадження освітніх проектів та програм;

 

- організація вивчення попиту ринку праці, проведення профорієнтаційних заходів щодо орієнтації учнів на вибір майбутньої професії;

 

- забезпечення підготовки матеріально-технічної бази школи до роботи в осінньо-зимовий період, проведення обстеження технічного стану будівель і споруд.