КЗО "Середня загальноосвітня школа №64" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Готуємося до ЗНО

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В ЗНО-2019 
                             за посиланням https://dneprtest.dp.ua 

 

 

Новації, графік, предмети

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня № 931 урегулювано проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року. Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів:

• українська мова і література
• історія України
• математика
• біологія
• географія
• фізика
• хімія
• англійська мова
• іспанська мова
• німецька мова
• французька мова

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінюванню для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти» (ці ж програми були чинними під час розроблення тестових завдань 2018 року).

Переклад завдань сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії здійснюватиметься кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року № 1036 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

 

 

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ У ФОРМІ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Результати зовнішнього оцінювання із трьох навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1–12 балів) за освітній рівень повної загальної середньої освіти  для учнів закладів загальної середньої освіти, які в 2019 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти:

  • українська мова і література (частина з української мови) (обов’язково);
  • математика або історія України (період ХХ — початок ХХІ століття) (на вибір випускника);
  • один з предметів із запропонованого вище переліку (на вибір випускника).

Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації іноземну мову, результат за ЗНО буде зараховано як результат за ДПА (за шкалою 1–12 балів), залежно від рівня, на якому вони цю мову вивчали:

  • для тих, хто вивчав мову на профільному рівні, оцінкою за ДПА буде результат виконання всіх завдань;
  • для тих, хто вивчав мову на рівні стандарту або академічному, оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань 1–32, 39–43, 49–53, 59.

Важливо наголосити, що 2019 року учні (слухачі, студенти) закладів професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які цього року завершуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти, обов’язково проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання з двох предметів: з української мови і  математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) на вибір.

ВСТУП

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України, 2019 року під час вступу до вишу зараховуватимуть результати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років з усіх предметів, крім іноземних мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

 

 

Процедура реєстрації

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року триватиме з 05 лютого до 25 березня. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 18 березня 2019 року.

 

ПІДГОТОВКА ДО ЗНО

 

 

Установлення «порогового бала»

Для визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року з кожного предмета буде встановлено «пороговий бал», тобто та кількість тестових балів, яку може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Засідання з визначення порогового бала транслюється онлайн. У 2018 році пороговий бал з математики, української мови і літератури, іноземних мов, біології буде визначено до 14 червня, з історії України, географії, фізики, хімії – до 20 червня.  Учасники тестування, які не подолають «поріг», не зможуть використати результат зовнішнього оцінювання з цього предмета для вступу до вищих навчальних закладів. Усі абітурієнти, результати яких будуть не нижчими від «порогового бала», отримають оцінку за шкалою 100–200 балів і матимуть право брати участь у конкурсному відборі під час вступу на навчання.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Українського центру

оцінювання якості освіти

22.09.2016 року № 163

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ

ВІДПОВІДДЮ (ВЛАСНОГО ВИСЛОВЛЕННЯ) З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ

 

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, , , 4 та 5), як викладено в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерій

Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію

Бали

1.

Теза

Учасник вправно формулює тезу

2

Учасник не формулює тези вправно

1

Учасник не формулює тези або формулює тезу, яка не відповідає

запропонованій темі

0

2.

Аргументи

Учасник наводить принаймні два доречні й переконливі аргументи

2

Учасник наводить принаймні один доречний аргумент.

Аргументи дублюють один одного, тобто другий аргумент

перефразовує зміст першого.

Один з аргументів не є доречним стосовно сформульованої тези

1

Учасник не наводить жодного аргументу або наведені аргументи

не є доречними

0

3а.

Приклад із

літератури чи

інших видів

мистецтва

Один з аргументів підкріплено принаймні одним розгорнутим,

добре поясненим прикладом з художньої літератури чи інших

видів мистецтва

2

Немає мотивації наведення прикладу.

Приклад не конкретизований через художній образ.

У прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з літератури чи інших видів мистецтва немає, або він

не є доречним

0

3б.

Приклад, що

є історичним

фактом або

випадком із

життя

Учасник наводить принаймні один доречний приклад або з

історії, або із суспільно-політичного життя, або з власного життя

2

Немає мотивації наведення прикладу; приклад не

конкретизований; у прикладі є фактичні помилки

1

Прикладу з історії, суспільно-політичного чи власного життя

немає, або він не є доречним

0

4.

Логічність,

послідовність

Висловлення демонструє зосередженість на обговорюваній

проблемі, цілісний, послідовний і несуперечливий розвиток

думки (логічність і послідовність викладу)

2

У роботі є порушення логічності, цілісності, послідовності й

несуперечливості розвитку думки

1

Логіки викладу, цілісності, послідовності й несуперечливості

розвитку думки немає

 

 

 

0

5.

Висновок

Висновок відповідає запропонованій темі й органічно випливає

зі сформульованої тези, аргументів і прикладів

2

Висновок лише частково відповідає тезі або не пов’язаний з

аргументами та прикладами

1

Висновку немає; висновок не відповідає сформульованій у

власному висловленні тезі; висновок не пов’язаний з

аргументами та прикладами

0

 

Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (та ), як

викладено в таблицях 2 і 3.

Таблиця 2

Критерій

Кількість помилок

Бали

6а.

Орфографія та

пунктуація

0–1

4

2–6

3

7–11

2

 

Таблиця 3

Критерій

Кількість помилок

Бали

6б.

Лексика,

граматика та

стилістика

0–1

4

2–4

3

5–7

2

8–10

1

11 і більше

0

 

негрубі помилки рахують як 1 (одну) грубу.

До негрубих зараховують такі помилки:

– у написанні великої літери в складних власних назвах;

– у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від

іменників з прийменниками;

– у випадках нерозрізнення не/ні (не хто інший / ніхто інший …);

– у випадках, коли замість одного розділового знака поставлений інший;

– у пропуску одного зі сполучуваних розділових знаків або в порушенні їхньої

послідовності.

Негрубу орфографічну й негрубу пунктуаційну помилки НЕ СУМУЮТЬ і НЕ

ЗАРАХОВУЮТЬ як 1 (одну) грубу.

Систематичне порушення норм милозвучності (3 (три) і більше випадків порушення на

одне з правил: у–в, і–й–та) рахують як 1 (одну) стилістичну помилку.

Роботу, що не відповідає темі власного висловлення, оцінюють у 0 балів.

Роботу обсягом до 100 слів оцінюють у 0 балів.

 

 

 

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Українського центру

                                                       оцінювання якості освіти

                                                        22.09.2016 року № 163

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ВІДКРИТОЇ ФОРМИ З РОЗГОРНУТОЮ

ВІДПОВІДДЮ З МАТЕМАТИКИ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ

ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ

 

Кількість балів, що виставляються за виконання завдань 31 (з алгебри і початків аналізу),

32 (з геометрії) і 33 (з алгебри і початків аналізу), залежить від повноти розв’язання й

правильності відповіді.

Загальні вимоги (рекомендації) до виконання завдань з розгорнутою відповіддю:

– розв’язання має бути математично грамотним і повним;

– методи розв’язання, форми його запису і форми запису відповіді можуть бути різними;

якщо завдання можна розв’язати кількома способами, то достатньо навести розв’язання лише

одним способом;

– за розв’язання завдання, у якому обґрунтовано отриману правильну відповідь,

виставляється максимальна кількість балів;

– під час виконання завдання можна використовувати без доведення й посилань будь-

які математичні факти та твердження, які містяться в підручниках і навчальних посібниках,

що входять до переліку підручників, рекомендованих (допущених) Міністерством освіти і

науки України.

У таблиці 1 наведено як оцінюється завдання відкритої форми з розгорнутою

відповіддю з алгебри і початків аналізу.

 

Таблиця 1

Зміст оцінювання

Бали

Отримано правильну відповідь. Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування

4

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування / Отримана відповідь може бути неправильною

3

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

2

У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

1

Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям

 

0

 

 

У таблиці 2 наведено як оцінюється завдання відкритої форми з розгорнутою

відповіддю з геометрії.

 

Таблиця 2

Зміст оцінювання

Бали

Отримано правильну відповідь.

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування та зазначено всі необхідні для доведення теореми, аксіоми тощо. Наведено рисунок, який відповідає розв’язанню завдання

4

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Рисунка немає / Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування / Отримана відповідь може бути неправильною

3

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо або не обґрунтовано. Рисунка немає / Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

2

У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано. Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

1

Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його

розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям

0

 

У таблиці 3 наведено як оцінюється завдання відкритої форми з розгорнутою

відповіддю з алгебри і початків аналізу.

Таблиця 3

Зміст оцінювання

Бали

Отримано правильну відповідь.

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування

4

Отримано правильну відповідь.

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано недостатньо / Можливі описки в обчисленнях або перетвореннях, що не впливають на правильність відповіді /Отримана відповідь може бути неправильною

3

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів розв’язування можуть бути обґрунтовані недостатньо /Можливі 1–2 негрубі помилки або описки в обчисленнях, перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною

2

Наведено логічно правильну послідовність кроків розв’язування.

Деякі з ключових моментів обґрунтовано недостатньо. Можливі 1–2 помилки або описки в обчисленнях або перетвореннях, що незначно впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. Отримана відповідь може бути неправильною або неповною (розв’язана правильно лише частина завдання)

1

 

 

Зміст оцінювання

Бали

У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких етапів.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.

Можливі помилки в обчисленнях або перетвореннях, що впливають на подальший хід розв’язування. Отримана відповідь може бути неповною або неправильною

2

У послідовності ходу розв’язування є лише деякі етапи розв’язування.

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.

Отримана відповідь неправильна або завдання розв’язане не повністю

1

Учасник не приступив до розв’язування завдання або приступив до його

розв’язування, але його записи не відповідають зазначеним вище критеріям

0

 

Завдання, на яке надано правильну відповідь, але розв’язання не наведено, оцінюється

в 0 балів.

Завдання, розв’язання якого не відповідає умові, оцінюється в 0 балів.