КЗО "Середня загальноосвітня школа №64" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 

Звіт керівника 2016-2017 н.р.

Звіт

директора Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа № 64»

Дніпровської міської ради

Бичкової Т.П. перед громадськістю

за результатами 2016-2017 навчального року

 

Шановні присутні: вчителі, батьки, учні, гості.

         Сьогодні ми підводимо підсумки  діяльності закладу у 2016/2017 навчальному році таокреслимо основні завдання на новий навчальний рік. Я сподіваюсь, що наша зустріч допоможе організувати роботу закладу на більш якісному рівні. Запрошую до діалогу та конструктивної розмови.

         На кінець 2016-2017 навчального року у школі навчається 448 учнів у 15 класах. Це на 6% більше, ніж у попередньому році. Щорічне збільшення кількості учнів призвело до того, що виникли труднощі з наявністю необхідних навчальних кабінетів.На 01 вересня 2017 року попередня мережа складатиме 16 класів, 478 учнів. У новому навчальному році середня наповнюваність класів становитиме 29,9.

         Результат діяльності освітнього закладу залежить передусім від кадрового забезпечення. Педагогічний коллектив школи налічує 29 учителів, з них 28 жінки, що складає 97%. Основних працівників–28, сумісник – 1.

Розподіл педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем (освітою): вища – 24 (83% від загальної кількості); середня спеціальна – 5.

Успішно застосовують на практиці свої педагогічні знання молоді спеціалісти – їх четверо.

За кваліфікаційним рівнем:

Кваліфікаційний

рівень

Кількість педпрацівників

% від загальної кількості

Спеціаліст

5

18,5

ІІ категорія

5

18,5

І категорія

4

15

Вища категорія

9

33

Без категорії

4

15

 

З них мають:

- педагогічне звання «учитель-методист» - 3;

- педагогічне звання «старший учитель» - 6.

 Пріоритетними завданнями  роботи з кадрами є питання постійного підвищення фахової майстерності, розкриття творчого потенціалу педагогів, покращення результативності. Колектив працює над проблемою «Формування інноваційного освітнього середовища як умова розвитку соціалізації особистості».

Активізації творчої діяльності вчителів, залучення їх до науково-дослідницької роботи, стимулювання неперервної фахової освіти, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання сприяла атестація трьохпедагогів.  Протягом атестаційного періоду здійснювалась комплексна оцінка рівня кваліфікації і професійної майстерності педагогічних працівників та результатів їхньої діяльності.Вони підтвердили вищу кваліфікаційну категорію, двоє з них – звання.

З метою підвищення фахового рівня у поточному навчальному році на курсах підвищення кваліфікації були 4 вчителів.        

Якість освіти проявляється у рівні навчальних досягнень учнів та у їх здатності застосовувати отриманні знання на практиці. За прогнозами міжнародного ринку праці у 2020 році для успішного працевлаштування потрібні уміння вирішувати складні завдання, критично мислити, креативність, емоційний інтелект тощо. У 2018 році Україна вперше візьме участь у Програмі міжнародного оцінювання учнів PISA. Тому результат навчальної діяльності кожного учня є важливою складовою успішної діяльності закладу. А індивідуальна навчальна траєкторія дитини – складова навчального процесу школи. У цьому навчальному році показник якості навчальних досягнень учнів складає 34%, з них – на високому рівні навчається 19 учнів, що складає 5%. Не атестованих – немає.

          На жаль у 2016/2017н.р. у школі не було 11 класу (потрібної кількості учнів для відкриття класу не вистачало).

          Учні 9 класу отримали:

 • Свідоцтв звичайного зразка – 35 учнів;
 • Свідоцтво особливого зразка – 1 учениця;
 • Похвальних грамот –  19 учнів;
 • Довідка про закінчення повного курсу навчання за спеціальною програмою  –1 учень.

Результати навчальної діяльності учнів

 

Класи

К-ть

учнів

1-3б

%

7-12б

%

З них:

 

 

%

10-12б

%

11-12б

%

12б

%

Не -атест.

2

67

 

 

38

57

3

4,5

 

 

 

 

 

 

3

60

 

 

32

53

5

8

 

 

 

 

 

 

4

37

 

 

14

38

3

8

 

 

 

 

 

 

2-4-ті

164

 

 

84

51

11

7

 

 

 

 

 

 

5

36

 

 

11

31

4

12

 

 

 

 

 

 

6

55

 

 

13

24

2

4

 

 

 

 

 

 

7

61

 

 

13

21

1

1,6

 

 

 

 

 

 

8

22

 

 

3

14

   

 

 

 

 

 

 

9

37

 

 

9

25

1

3

 

 

 

 

 

 

5-9-ті

211

 

 

49

23

8

4

 

 

 

 

 

 

10

23

 

 

4

17

   

 

 

 

 

 

 

11

   -

 

 

       

 

 

 

 

 

 

10-11

23

 

 

4

17

   

 

 

 

 

 

 

Усього 2-11-ті

398

 

 

137

34

19

5

 

 

 

 

 

 

                             

 

Всі учні 1-9-х та 10-го класів переведені до наступних класів.

У порівнянні з минулим і позаминулим навчальними роками рівень учбових досягнень учнів погіршився, що свідчить про недостатню роботу вчителів щодо впровадження особистісно-орієнтованого навчання:

 

Навчальний рік

Результати навчальної роботи

7-12 балів

10-12 балів

учнів

%

позитивний ріст, %

учнів

%

позитивний ріст, %

2014/2015

140

44

2

18

6

0

2015/2016

138

44

0

20

6

0

2016/2017

137

34

-10

19

5

-1

 

Вчителі школи приділяють велику увагу самостійності учнів та їх творчій активності. Всього 43% дітей взяли участь у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах різних рівнів, 19% учніввід загальної кількості були відзначені дипломами, грамотами, сертифікатами за результативність.У ІІ (міському) турі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяв участь 1 учень виборов призове ІІ місце (фізика). Учениця 4-А классу у районному етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика посіла І місце.

Слід також відзначити результативну участь учнів у предметних конкурсах :

 

№ з/п

Предмет

Назва

К-ть

учасників

К-ть

переможців

1

Зарубіжна література

«Соняшник»

7

4

2

Фізика

«Левеня»

10

3 (добрий)

3

Математика

«Кенгуру»

22

7 (відмінний)

9 (добрий)

4

Природничий

«Колосок»

57

29 (срібний)

35 (золотий)

«Геліантус»

24

1 (відмінний)

5

Комп’ютерних технологій

«Бобер»

15

7 (добрий)

 

 

Спортивні досягнення учнів школи:

з/п

Номінація

Досягнення

(місто)

ПІП

вчителя

1

Всеукраїнська вікторина «Знавець олімпійського спорту»

I місце

Шевченко О.І.

 

 

         Завдання школи – підготувати випускників до свідомого вибору професії. Окрім профорієнтаційної роботи, що проводиться в закладі, цьому сприяє до профільна і профільна освіта. Старша школа – профільна (профіль технологічний). У Концепції «Нова українська школа» міністр освіти Лілія Гріневич презентувала основну школу (5-9 класи), учні якої зможуть обирати до профільну підготовку з трьох напрямків. У нашому закладі на договірній основі продовжується співпраця з Українським державним хіміко-технологічним університетом,університетом ім. А.Нобеля, Міжшкільним навчально-виробничим комбінатом № 1, професійно-технічними училищами № 2, 6, 55, Дніпропетровським професійним будівельним ліцеєм, коледжем ім. Патона, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ. На базі Міжшкільного навчально-виробничого комбінату № 1 проводиться професійна підготовка учнів за 9 професіями:

 • оператор комп’ютерного набору,
 • секретар керівника,
 • кравець,
 • столяр будівельний,
 • верстатник деревообробних верстатів,
 • кухар,
 • різьбяр по дереву та бересту,
 • вишивальник,
 • медична сестра.

Учні 10-А класу навчаються за 3 професіями.        

Треба відзначити, що починаючи з 2013 року з щорічним зростанням годин інформатики (уведення інформатики з 2 класу),  навантаження на кабінет інформатики підвищується. Є потреба для створення такого кабінету для учнів початкової школи. Але за браком приміщень, такий кабінет створити немає можливості. Є спроба компенсувати брак місць, обладнаних комп’ютерами, організувавши у кабінеті № 13 навчання з підтримкою комп’ютерної техніки.

         Робота шкільної бібліотеки була організована як інформаційного центру. Актуальним залишається питання забезпечення підручниками. За 2016-2017 н.р. бібліотека навчального закладу отримала для користування і зберігання 2116 підручників. З них для 8 класу - 1158, 7 класу – 443, 4 класу – 454 та 59 хрестоматій для позакласного читання для учнів початкової школи. На кінець навчального року шкільний фонд підручників становить 8556 примірників. Фонд художньої літератури поповнився тільки 5 примірниками і становить на 01.06.2017  10455 книжок. Організовано співпрацю з філією бібліотеки №26

м.Дніпра.

      У контексті змін, які на сьогодні відбуваються у суспільстві, надзвичайно актуальним постало питання інтеграції в освітній простір дітей з особливими потребами, які мають досягти власних навчальних результатів. У 2017 році виділено кошти на здійснення заходів у контексті «школа без перешкод» та організації медіатеки.

Ідеалом виховання є національно свідома, життєво компетентна, високоінтелектуальна, творча, здатна до саморозвитку й самовдосконалення особистість, носій національних цінностей, національних виховних традицій та звичаїв, морально-педагогічного досвіду українського етносу.

         Тому сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності.

           Педагоги глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. 

          У зв’язку з цим, керуючись наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 10. 2011 р. № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», враховуючиМетодичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році, викладені удодатку до листа Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 №2.1/10-1828,виховна діяльність школи впродовж навчального року здійснювалася у ряді пріоритетних напрямів:

 • національно-патріотичне виховання
 • превентивне виховання 
 • фізичне виховання
 • художньо-естетичне
 • еколого-натуралістичне
 • родинно-сімейне
 • професійна орієнтація

Особливої ваги набуває питання національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 25.02.04             № 1/9-86 «Про посилення уваги до використання символіки у загальноосвітніх навчальних закладах», відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України» та з метою виховання в учнівської молоді поваги до державних символів України, формування національної свідомості та патріотизму, політичної та правової культури, вивчення державної символіки у школі відведено місце, де є окремі стенди із затвердженим текстом Державного Гімну України, Державним Гербом і Прапор. У кабінетах школи створено куточки, де учні ознайомлюються з історією державної символіки. Державна символіка використовується на урочистих лінійках і загальношкільних заходах. У бібліотеці школи представлено добірку матеріалів про Державні Герб, Гімн і Прапор України. На уроках правознавства вивчається Конституція та закони України. Класні керівники проводять цикл бесід та виховних годин з цього питання.                                                  

Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою та використання її у повсякденному спілкуванні повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище має значний вплив на формування учня-громадянина, патріота України. Тому загальношкільні і класні заходи проводяться державною мовою відповідно до статті 10 Конституції України та законодавства про мови.

Національно - патріотичне виховання в школі здійснюється на всіх етапах навчання, забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

         Впродовж 2016/2017 навчального року проведено ряд заходів щодо відзначення державних свят і пам’ятних дат, пов’язаних з історією України та рідного краю:

- перший тематичний урок пройшов за темою «Це наше і це твоє», «Від проголошення незалежності до нової України» (01.09.2016);

- уроки пам’яті «З тобою, роде мій орлиний, іду дорогами війни»  (з нагоди Дня завершення Другої світової війни 02.09.2016);

- уроки мужності «Живі у пам’яті народній», година спілкування «Історія та сучасність рідного краю», інформ-дайджест «Героїка  партизанських буднів» (до Дня партизанської слави  22.09.2016);

- тематичні уроки «Право народів на мир», засідання круглого столу «Україна на шляху до миру», участь у Всеукраїнській кампанії «Голуб миру»: створювали символічні голуби та танцювали флешмоб (до Міжнародного дня миру 21.09.2016);

-тематична виставка «Трагічні сторінки минулого», інформ-дайджест «Без терміну давності», інформаційна година «Ваші могили знані й незнані – це волі народної дзвін», урок скорботи «Людяність в безодні пекла», урок пам’яті «Трагедія Бабиного Яру: за чиї гріхи?» (26-30.09.2016 року з нагоди відзначення 75-х роковин трагедії Бабиного Яру);

- фестиваль «Козацькими стежками», конкурсно-пізнавальна програма «Гей ви, козаченьки!», година цікавих повідомлень «Гетьмани України»(до Дня українського козацтва, Дня захисника України, 14.10.2016);

- урочистості «Пам’ять серця, пам’ять сивини, пам’ять тих, хто не прийшов з війни» (до річниці визволення Дніпропетровщини та України від фашистських загарбників 28.10.2016);

- виховна година «Я пишаюсь народом, що за правду піднявся», урок патріотизму «Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі!..» (до Дня Гідності та Свободи 21.11.2016);

-конкурс «Відкрий для себе Україну»; брейн-ринг «Плекайте мову»; вікторина «Збирай, як діаманти ті слова, твого народу в них душа жива»; радіо диктант «Україна на зламі тисячоліть» (до Дня української писемності та мови 09.11.2016);

- інформ-дайджест «Трагічні сторінки історії», історичні читання «Гіркі жнива»,година спілкування «Пам’ять єднає», літературно-музична композиції «Поринули душі в небеса», акція «Запали свічку пам'яті» (до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій 24-26.11.2016);

- урок мужності «Зростає юність і мужніє, щоб гідно прийняти естафети час», година громадянськості «Армія сьогодні: проблеми і перспективи» (до Дня Збройних Сил 06.12.2016);

- година громадянськості «Чорнобильський слід на землі», урок мужності «Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить»  (до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 14.12.2016);

- єдиний урок патріотизму «На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна!»(до Дня Соборності України 21.01.2017);

- година пам’яті «Тобі, Україно моя, і перший подих, і подих останній – тобі»(до Дня пам’яті Героїв Крут 27.01.2017);

- урок мужності «У серці народу не гоїться рана»(до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 14.02.16);

- єдиний урок «Тернистий шлях до свободи», перегляд фільму «Зима, що змінила час» (до Дня Героїв Небесної Сотні 20.02.2017);

- літературно-музична композиція «До тебе, Україно, струна моя перша озветься» ( до Міжнародного дня рідної мови 21.02.2017);             

-літературний вечір «Геній українського народу»(до Дня пам’яті Великого Кобзаря 10.03.2017);

- круглий стіл «Тяжкі випробування і трагедії людства доби фашизму», бесіда «Страшна сторінка людства» (до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських таборів 11.04.2017);

- єдиний урок мужності «Чорнобильський слід на землі, в долях, у душах…», урок скорботи «Гробниця атомного фараона» (до Дня Чорнобильської трагедії 26.04.2017);

- історична вітальня «Реформація в Європі - відродження біблійних засад істинного християнства та апостольського духу»(з нагоди відзначення в Україні 500-річчя Реформації 17.04.2017);

- літературно-музична композиція «Свято миру, свободи й весни» (до Дня пам’яті та примирення 08.05.2017).

На високому рівні пройшли традиційні урочистості з нагоди річниці визволення Дніпропетровщини та України від нацистських загарбників «Пам'ять серця, пам'ять сивини, пам'ять тих, хто не прийшов з війни». На заході були присутні ветерани ІІ світової війни Тягло Леонід Семенович, Хребто Ілля Макарович, Біліченко Володимир Андрійович, голова комісії по роботі з інвалідами та ветерани ІІ світової війни, інвалід війни Приймак Григорій Антонович, голова АНД ради ветеранів Бондар Анатолій Григорович, голова постійної міської комісії з патріотичного виховання молоді Жаров Олександр Федорович.  Порадували учнів та гостей  своїми творчими надбаннями хор «Зоряночка». До Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проведено літературно-музичну композицію «Свято миру, свободи й весни». Гостями на святі були ветерани війни та праці, мешканці мікрорайону. Учасники заходу взяли участь в урочистому покладанні квітів до Могил загиблих воїнів.

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність колективу школи, яка сприяє встановленню соціальних зв’язків, формуванню у дітей прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України.  Рада лідерів постійно веде роботу щодо упорядкування Могил загиблих воїнів по вулиці Петрозаводській. Учні систематично відвідують ветеранів війни. Щороку членами учнівського самоврядування проводяться акції «Ветеран», «Лист ветерану», «Ветеранське подвір’я», «Допоможи ближньому», операція «Обеліск».Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи –  психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України та сімей учасників АТО. Учні школи взяли участь у Всеукраїнській  акції  «Лист солдату», «Від серця до серця». На звернення волонтерів Центру допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля», за ініціативою районного Парламенту лідерів учнівського самоврядування учні школи взяли активну участь у благодійній акції «Повертайся живим!». Діти власноруч виготовляли браслети-фенечки, ляльки-обереги та передали їх захисникам у зону бойових дій. У ході акції «Хай ангели тебе оберігають», присвяченій 25-річчю Збройних Сил України учні виготовили 260 ангелів для воїнів. Педагогічний колектив та учні школи взяли активну участь в акції «Тепло сердець дітей-амурчан тобі, захисник України» з метою привітання військовослужбовців військової частини 3036 з новорічними та різдвяними святами було зібрано подарунки.

Реалізації концепції національно-патріотичного виховання молоді сприяє й  козацька педагогіка, головна  мета якої  полягає у плеканні в родині, школі, громадському житті козака-лицаря — палкого патріота, мужнього громадянина незалежної України, захисника рідної землі з яскраво вираженою національною свідомістю, самосвідомістю, високим рівнем моралі й духовності. У виховній системі школи активно використовуються елементи козацької педагогіки. З метою удосконалення форм та засобів національно-патріотичного виховання учнівської молоді на початковому рівні впроваджується дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).Налагоджено роботу та підписано угоду про співпрацю з комунальним підприємством «Патріот». Учні 7-10 класів із задоволенням відвідували заняття, які проводили інструктори та отримували практичні навики щодо поводження у надзвичайних ситуаціях.

Отже, у виховній системі роботи школи  було і залишається пріоритетним національно-патріотичне виховання.

З метою поширення знань серед учнів про козацтво та заслуги українського народу боротьбі з чужоземними загарбниками проведено екскурсії до історико-краєзнавчого музею у районному Будинку творчості, до Меморіального будинку-музею Д.І.Яворницького та Історичного музею, музею під відкритим небом АТО,до народознавчого музею під відкритим небом у козацькому хуторі Галушківка.

Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя – одне з головних завдань сучасної школи. Сім'я та школа мають спільну мету – виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, яка здатна реалізувати себе в професійному, громадянському і сімейному аспектах.  Шалений ритм життя та напружений робочий графік батьків створили ціле покоління дітей, що страждають від браку уваги. Сьогодні вкрай необхідно допомогти учням у майбутньому бути свідомими батьками, готовими до подолання труднощів у сімейно мужитті. З метою посилення ролі родини у процесі національно-патріотичного виховання молоді, підвищення педагогічної культури сім’ї батьків по можливості залучено до класних та шкільних заходів. Важливо, що на них стали приходити не лише батьки, діти, а й бабусі, дідусі, родичі:

 • родинне свято «Осінь – чарівниця» (18.10.2016); «Мати – символ добра на землі» (07.03.2017);
 • круглий стіл «Знайомтесь – це моя родина, частинка Батьківщини-України», година спілкування «Родина, родина від батька до сина» (до Міжнародного дня сім’ї 15.05.2017).

Особливої уваги потребують питання превентивного виховання  Превентивне виховання - це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист. 

Педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували ініціативність дітей, спільні дії сім'ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді.                         

Впродовж навчального року було організовано такі форми правового навчання та виховання:

 • місячник правових знань;
 • класні години, лекції, бесіди на правову тематику;
 • конкурси малюнків;
 • анкетування учнів та батьків;
 • зустрічі зі спеціалістами ЦСССДМ, УССД;
 • уроки правознавства;
 • індивідуальна робота з важковиховуваними дітьми;
 • батьківські всеобучі;
 • відвідування проблемних сімей вдома;
 • рейди-перевірки.

         У рамках Всеукраїнського тижня права у грудні 2016 року у навчальному закладі проведено заходи:

 • година спілкування «Що таке правопорушення? Їх види. Відповідальність за них»;
 • профілактичні бесіди «Психологічний клімат в колективі. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій»;
 • правова абетка «Запобігання розвитку егоїзму, жорстокості, агресивності»;
 • година гендерного виховання «Стосунки рівності й поваги»»;
 • відеолекторій для батьків «Дитяча бездоглядність – крок до злочину»;
 • диспут «Твоє життя – твій вибір»;
 •  виховна година «Знаємо та реалізуємо свої права».

Реалізація профілактичної програми «Школа і поліція» спрямована на налагодження відкритого продуктивного діалогу учнів з працівниками поліції при обговоренні важливих правових проблем та формування їхньої правосвідомої поведінки як у школі, так і поза нею. У вересні інспектори патрульної поліції провели тематичні заняття з метою попередження ризикованої та протиправної поведінки серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Соціальним педагогом Омельченко Г.В. впродовж року проводились корекційно–розвиваючі заняття з учнями «групи ризику», бесіди та відверті розмови з дітьми  із сімей,  які опинились у складних життєвих обставинах. З метою раннього виявлення дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей, які не відвідують школу без поважних причин, у вересні була проведена планова перевірка мікрорайону, звірено та уточнено списки дітей вищезазначених категорій, складено акти обстеження житлово-побутових умов проживання. У результаті проведених заходів на мікрорайоні та соціальних досліджень класних керівників складено соціальний паспорт мікрорайону та класів.Щомісяця соціальний педагог звіряє з ЦСССДМ списки дітей, які опинилися у СЖО. Впродовж року на обліку перебувало 9сімей, де виховується 15 дітей. Прикро, що з кожним роком цей показник збільшується    (2015 – 5 сімей – 9 дітей, 2016 – 4 сім’ї – 8 дітей, 2017 – 9 сімей – 15 дітей).

 

На внутрішньошкільному обліку перебуває вісім дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників. Серед них дітей, які здійснили правопорушення немає. У порівнянні з минулим роком ця цифра збільшилася. Проте учні девіантної поведінки та схильні до шкідливих звичок, правопорушення не здійснювали. На учнів «групи ризику» ведеться накопичувальна справа, де архівуються документи:

 • акти обстеження житлово-побутових умов проживання;
 • характеристики на дитину та на сім’ю;
 • звіти роботи класних керівників;
 • пояснення батьків;
 • плани індивідуальної роботи з учнями та батьками;
 • зайнятість у позаурочний час.

 

Навчальний рік

Загальна кількість учнів

Внутрішньошкільний облік

Схильні до правопорушень

К-сть

%

К-сть

 

%

 

2014-2015

375

6

2

-

 

2015-2016

420

7

2

4

1

2016-2017

448

8

2

0

0

 

У вересні 2016 року були складені та затверджені плани спільних профілактичних заходів з управлінням-служби у справах дітей Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпрі ради та підрозділом молодіжної превенціїДніпровського відділу поліції, план спільної роботи з центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, план роботи ради профілактики, план шкільних заходів щодо попередження та профілактики правопорушень і злочинів серед підлітків.

         Щомісяця проводились рейди «Урок», «Діти вулиці», «Дзвінок». У ході вищезазначених заходів учнів, які пропускають уроки без поважних причин не виявлено. Проте, слід зазначити, що учні 9-10 класів часто запізнювались на уроки.

Класні керівники вели щоденники індивідуальних спостережень за учнями «групи ризику», склали плани індивідуальних бесід з учнями, схильними до паління, щотижня проводили бесіди: «Шкідливість антиреклами про паління»,  «У пошуках себе», «Здоров'я – цінність нашого життя», «Людина і світ», «Як правильно організувати щоденний режим»,  «Особливості відносин з однолітками і вчителями».

На належному рівні була організована робота з дітьми «групи ризику» та їх батьками. Відповідно до плану працювала Рада профілактики правопорушень. З учнями, девіантної поведінки проводилися профілактичні заходи. Члени Ради профілактики співпрацювали з батьківським комітетом, діяв батьківський лекторій, проводилися психолого-педагогічні консультації для батьків. На батьківських всеобучах розглядалися питання:

 • «Виховання свідомої дисципліни і відповідальності підлітків.

Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок підлітків» (вересень);

-«Попередження девіантних проявів та суїцидальної поведінки у дітей та підлітків» (грудень);

-  «Профілактика жорстокості та насильства в учнівському середовищі», «Правова освіта батьків. Закон і підліток. Протидія торгівлі людьми – особиста гідність, безпека життя, громадянська позиція» (лютий).

Впродовж року питання профілактичної роботи з учнями, які стоять на внутрішньошкільному обліку та потребують посиленої уваги з боку педпрацівників розглядалися також на нарадах при директорі та педрадах. Треба відзначити, що такий об’єм профілактичних заходів дає певні результати і вже впродовж тривалого часу злочинів, скоєних учнями школи, зареєстровано не було.

Одним з найважливіших завдань соціально орієнтованої держави є сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов’язків, передбачених Законом України «Про охорону дитинства», Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини.

Фізичне виховання є невід’ємною складовою превентивної освіти. Одним із важливих завдань сучасної школи є виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.                                                  

Велика увага приділяється роботі щодо формування здорового способу життя, профілактиці наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, попередженню травматизму, спортивно-масовій роботі:

 • диспут «Шкідливі звички чи життя собі на втіху»;
 •  операція «Бій курінню»;
 •  рольове обговорення «Куріння – це сучасно, стильно, або – шкідливо, небезпечно?»;
 • година здоров'я «Куріння чи здоров'я – вибирайте самі»,;
 • агітбригада «Здоров'я людини та шкідливі звички».                                                                                                    

З метою зміцнення здоров'я школярів та їх гармонійного розвитку, залучення їх до активних занять фізичною культурою і спортом у вересні пройшов Всеукраїнський Олімпійський тиждень, присвячений Дню фізичної культури і спорту у рамках якого проведено  заходи:

 • конкурс малюнка на асфальті «Спорт – посол миру»;
 •  спортивне свято «Діти – олімпійська надія України».

         З нагоди відзначення Всесвітнього дня здоров’я (квітень):

 •  бесіда «Можливості людського організму та як правильно загартовуватися»;
 •  гра «Мандрівка до Країни  здоров’я»;
 • перегляд відеофільмів «Піраміда здорової їжі».

У вересні організовано роботу наркопоста. З метою виявлення учнів, схильних до шкідливих звичок, соціальний педагог Омельченко Г.В. та учитель біології і основ здоров'я Конечна О.Б. провели анкетування серед учнів «Чи схильні ви до шкідливих звичок».  Щотижня соціальний педагог Омельченко Г.В. та Рада лідерів проводили рейди «Курці», «У нас не палять». З учнями, виявленими у ході цільових рейдів, проведено бесіди:«Паління – це не для нас!», «Не спалюй своє майбутнє», «Обирай сам – бути здоровим чи палити?»

Треба відзначити, що в цьому навчальному році кількість виявлених курців збільшилася вдвічі. Отже, класним керівникам, соціальному педагогу, практичному психологу слід посилити профілактичну роботу щодо попередження негативних звичок та впроваджувати більш дієві методи та форми роботи.

Значне місце у виховній роботі займає організація діяльності з питань соціального захисту неповнолітніх. Це відображено у річному плані школи, у планах роботи класних керівників, педагога-організатора та ради лідерів «Сенат». Питання з охорони прав дитини розглядалися на засіданнях педради, методоб’єднаннях класних керівників, нарадах при директорі.

На початку навчального року з метою обліку дітей та сімей, які потребують соціальної підтримки, складені соціальні паспорти класів та школи. Класні керівники вивчали умови проживання учнів соціально незахищених категорій, вели індивідуальну роботу з ними. Важливо, що діти вищезазначеної категорії залучалися до суспільно-громадського життя навчального закладу, до участі у роботі гуртків, секцій. Адміністрацією школи здійснювався контроль за продовженням навчання та працевлаштуванням випускників.

Соціальним педагогом Омельченко Г.В. ведеться супровід дітей пільгових категорій, що навчаються у школі. На них створена електронна база даних, яка відновлюється відразу, якщо відбуваються зміни. На початок та кінець навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Станом на 01.06.2017 року на обліку у навчальному закладі перебуває 124 дитини соціально незахищених категорій, з них:

 • сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування –28
 • дітей з інвалідністю – 4
 • з малозабезпечених сімей – 10
 • з багатодітних сімей – 68
 • чорнобильців – 2
 • учасників АТО – 10
 • вимушені переселенці -2

 

Аналізуючи списки дітей пільгових категорій можна відмітити зростання кількості цих дітей з кожним роком. Вони постійно перебувають під контролем адміністрації школи, соціального педагога, практичного психолога та класних керівників. За бюджетний кошт організовано гаряче харчування у шкільній їдальні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей. З опікунами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок, один раз на семестр складено акти обстеження житлово-побутових умов проживання. Щомісяця цим дітям надаються безкоштовні пільгові проїзні квитки. Один раз на два роки вони отримують шкільну та спортивну форму, а влітку оздоровлюються у заміських таборах відпочинку. Впродовж року діти пільгових категорій мали можливість безкоштовно відвідувати театри, музеї та інші заклади культури.

Виховання учня у школі і сім'ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят, співпрацюють зі шкільним комітетом та адміністрацією школи. Проте, класним керівникам треба проводити роботу з батьками щодо підвищення їх активної участі у шкільному житті.

         З метою виховання у школярів ініціативності, самодисципліни, активності, відповідальності та організаторських здібностей у школі продовжує роботу орган учнівського самоврядування, діяльність якого була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією розвитку загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів».

         Суттєву роль у здійсненні системи роботи школи має організація діяльності органів учнівського самоврядування та взаємодія з ними педагогічного колективу. Рада лідерів є постійнодіючим органом шкільногосамоврядуванняучнів, яка обираєтьсявід­критимголосуваннямвід кожного класу. Вибори проводяться у ве­ресні кожного навчального року. Засідання проходять відкрито раз на місяць та в разі необхідності. Члени Ради лідерів представляють інтереси учнівської громадськості і здійснюють зв'язок з пеагогічною та батьківською громадськіс­тю, беруть участь у плануванні організації шкільного життя.

             Графік чергування по класах та під час проведення вечорів відпочинку, свят, озеленення класів, перевірка стану підручників, випуск стінгазет, інформаційних повідомлень, предметних газет – все це відбувається за участю і контролем Ради лідерів.

         Члени учнівського самоврядування активно працюють над вивченнямісторії краю, звичаїв і традицій народу,  допомагають ветеранам Другої світової війни та вдовам, дбають про стан шкільногогосподарства. Підсумком такої роботи є виготовлення плакатів, стендів, розгорток, фотоколажів, проведення усних журналів, трудових операцій в умовах навколишнього середовища.

         Лідерський актив брав участь у заходах, спрямованих на протидію поширенню наркоманії, боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, профілактику шкідливих звичок. Прес-центр випустив тематичну стінгазету про вплив нікотину та наркотичних речовин на організм людини «Ні! наркотикам, палінню – ми здорове покоління!». Створені листівки «Підлітковий алкоголізм» та поширені по мікрорайону. Здійснено виступ агітбригади «Ми – за здоровий спосіб  життя».                                                                                                                                                   

         У навчальному закладі організовано роботу загону ЮІР, до складу якого входять і члени Ради лідерів. Агітбригада загону ЮІР впродовж року проводила роботу по класах «Знаки дорожні знай – правила не забувай!» У ході місячника «Увага! Діти на дорозі!» (вересень) були проведені бесіди, ігри, вікторини, конкурси малюнків, виховні години, зустріч та практичні заняття з інспекторами патрульної поліції. Заслуговує на увагу робота, проведена в рамках декади до Міжнародного дня інвалідів: уроки доброти, виготовлення вітальних листівок, відвідування дітей Будинку дитини № 2, акції милосердя, надання цільової допомоги дітям з інвалідністю, які є учнями школи. З метою допомоги дітям з реабілітаційного центру «Горлиця» за ініціативою районного Парламенту лідерів учнівського самоврядування учні школи взяли активну участь у благодійній акції «Діти дітям».

          Рада лідерів злагоджено працює завдяки активній цілеспрямованій роботі педагога-організатора Кожемяки Н.Ю. з учнівським колективом. Лідерський актив підтримує партнерство з районним та міським  Парламентом. Випускниця Зосименко Тетяна бере участь у засіданнях міського Парламенту у міському Палаці дітей та юнацтва, систематично відвідує  засідання шкільної Ради лідерів.Всі події шкільного життя члени Ради лідерів висвітлюють у шкільній газеті «Дивосвіт».

З метою організації змістовного дозвілля, розвитку творчих здібностей, нахилів дітей, обмеження відвідування неповнолітніми ігрових залів, комп’ютерних клубів у вечірній час у школі діяло 8 гуртків та 3 спортивні секції, які відвідували 162 учні (36%)та 3 спортивні секції – 55 учнів (12 %), також 51 учень (12%) відвідували гуртки у позашкільних навчальних закладах, 9 учнів (2%) розвивали свої здібності у ДЮСШ, 51 учень (12%) – у інших позашкільних навчальних закладах. Таким чином, позашкільною освітою охоплено 319 учнів (70%).

Охоплення учнів позашкільною освітою

Рік

Усього учнів ЗНЗ

Кількість учнів, які охоплені гуртковою роботою

У ПНЗ

на базі ЗНЗ

в ДЮСШ

в інших ПНЗ

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

2014-2015

378

30

8

223

59

3

0,8

24

6

2015-2016

420

42

10

211

50

10

2

12

3

2016-2017

448

51

12

162

36

9

2

51

12

 

 

Важливо, що всі діти соціально незахищених категорій та ті, що стоять на внутрішньошкільному обліку, залучені до роботи гуртків та  спортивних секцій.

Гуртківці були учасниками шкільних заходів, районних, міських, обласних та Всеукраїнських конкурсів.

Треба відзначити, щонайбільшою популярністю в учнів користуються спортивні гуртки з волейболу, баскетболу, футболу (керівник Марков Р.А.). Проте, недоліком є низький рівень результативності участі збірної команди у районних змаганнях.

Організовують роботу гуртків художньо-естетичного напрямку «Мистецькі перлини» (вчитель Біляєва Л.О.) та «Весняночка» (вчитель музичного мистецтва Логвінова І.П.).

Слід вказати, що результатомроботи гуртка «Мистецькі перлини»  є участь гуртківців в обласній виставці-конкурсі декоративно-прикладного мистецтва «На кращого юного майстра народних ремесел»,міському конкурсі з дизайну «Крок у майбутнє»,обласному конкурсі дитячо-юнацької творчості «Країна чарівних книжок», районному конкурсі «Краща ялинкова прикраса», «Новорічна листівка-вітання». Прикро, що учасники не отримали жодного призового місця. Нажаль, робота вокального гуртка «Весняночка» (керівник Логвінова І.П.)  також не є результативною. Заняття мають чітку структуру, методично грамотно побудовані, коллектив був учасником шкільних свят, але не брав участь у районних конкурсах.

Майстерно організовує роботу гуртка «Основи критичного мислення» вчитель історії та правознавства Киян О.В.. Члени гуртка беруть участь у засіданні круглого столу, ділових іграх, діалогах, дискусіях.  Керівник гуртка Киян О.В. розвиває у старшокласників критичнее мислення, здатність відстоювати власний погляд на суспільні проблеми і процеси. Гуртківці взяли участь у Всеукраїнському конкурсі учнівських есе «Я – європеєць», Всеукраїнському конкурсі фото-, відео робіт «Україна та НАТО: сучасні погляди української молоді», районному конкурсі «Відкрий для себе Україну».

Зусилля педагогів мають бути спрямовані на підвищення рівня патріотизму молодого покоління шляхом оптимальної організації відповідної виховної роботи, тому з цього поточного року розпочав працювати гурток «Козацькими стежками» (керівник Киян О.В.). Основна мета занять –

патріотичне виховання на традиціях українського козацтва, пропаганда здорового способу життя, волонтерська та пошукова робота, проведення та участь у масових заходах.

 

Великою проблемою для розвитку системи виховної роботи є віддаленість школи від позашкільних закладів освіти. Проте, частково компенсувати це можливо, використовуючи інфраструктуру мікрорайону. Так, учні школи із задоволенням відвідують ЦХЕТУМ та бібліотеку-філіал № 26, а спеціалісти дають майстер-класи на базі нашого навчального закладу.

Позитивним зрушенням позашкільної освіти є залучення значної кількості учнів до участі у творчих конкурсах різних рівнів, що охоплюють усі напрямки сучасних педагогічних технологій у позаурочний час. 

Аналізуючи участь у творчих заходах, слід зазначити, що учні школи були учасниками 25 конкурсів різних рівнів, з них у 6 – були призерами районного туру, у 3 – призерами, 4 – переможцями та 1 – абсолютними переможцями міського туру. Треба зазначити, що кількість призових місць міського рівня у порівнянні з минулим роком зросла у чотири рази (2015/2016 н.р – 2 призових місця у конкурсах міського рівня).

Результати участі у фестивалях-конкурсах

з/п

Назва конкурсу

Результативність

район

місто

учасник

 

1

 

Міський фестиваль лідерських талантів «Лідер-фест»

ІІІ місце

 

команда,

Третьякова Каріна

2

Фестиваль креативних лідерських проектів «Лідерський марафон»

І місце

 

команда

3

Міський конкурс «Півгодинки на цікавинки»

учасники

 

 

команда

4

Міський конкурс «Відкрий для себе Україну»

учасники

 

 

команда

5

Міський конкурс «Дніпроюнпрес»

учасники

 

команда

6

«Зоряне коло»

- «Хореографія»

-«Вокал»

-«Художнє слово»

 

І місце

учасники

ІІ місце

учасники

 

 

колектив «Грація»

Петренко Августа

Лебедєва Наталія

Недобріченко Єлизавета

7

Міський конкурс «Мій рідний край – моя Земля»:

-«Малюнок»

-«Фотографія»

 

 

ІІ місце

І місце

 

 

 

Єрьоміна Софія

Овчаренко Альона

8

Міжнародний конкурс «Вода – джерело життя»:

-«Крапля води в об’єктиві»

-«Оповідання з діалогом»

 

-«Вірші»

 

абсолютні переможці

переможець

переможець

переможець

переможець

 

 

Міщенко Данило

Панич Яків,

Ушпик Евеліна

Березовська Олена

9

 

 

 

Міський конкурс «Собори наших душ»:

-Образотворче мистецтво «Наддніпрянські замальовки»

 

 

учасники

 

 

 

Куліш Марія

10

Міський конкурс читців на краще виконання творів української поезії «О, слово рідне, хто без тебе я»

 

ІV місце

ІV місце

 

 

Лебедєва Наталія

Борисенко Дар’я

11

Обласна виставка-конкурс декоративно-прикладного мистецтва «На кращого юного майстра народних ремесел»

учасники

 

 

Єрьоміна Софія

  12

 

 

Обласна природоохоронна трудова акція «Годівничка»:

-«Кращий малюнок»

 

 

 

 

 

І місце,

 

 

 

Міронов Гліб

13

Всеукраїнська акція «День зустрічі птахів»:

-«Агітаційна робота» - «Кращий фоторепортаж»

 

 

 

 

 

ІІ місце

ІІ місце

 

 

Носик Каріна

Петренко Ігор-Георгій

14

Обласна виставка-конкурс декоративно-вжиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»:

-«Декоративно-вжиткове мистецтво»

 

 

 

 

учасники виставки

 

 

 

 

учасники виставки

 

 

 

 

Чорна Єлизавета,

Сокур Надія

15

Міський конкурс малюнків та постерів «Ми за щасливе дитинство»

 

переможець

Міронов Гліб

16

Міський конкурс «Ми проти жорстокості і насильства»

 

учасники

Гура Іван,

Зосименко Дар’я

17

Міський конкурс з дизайну «Крок у майбутнє»

-«Аксесуари для інтер’єру»»

 

учасники

 

 

Лебедєва Наталія

 

18

Обласний конкурс дитячо-юнацької творчості «Країна чарівних книжок»

-«Образотворче мистецтво»

-«Літературна творчість»

 

 

учасники

 

 

 

 

Борисенко Дар’я

Коломієць Іван, Герасименко Софія

19

Обласний конкурс малюнків на олімпійську тематику

 

 

ІІ місце

Лошак Богдан

20

Всеукраїнський конкурс творчості «За нашу свободу»

учасники

 

 

21

Міський конкурс «Казкова зима в моєму місті»

учасники

 

10 робіт

23

Новорічна листівка-вітання

 

учасники

 

команда

24

Краща ялинкова прикраса

 

учасники

 

команда

25

Творчий проект «Різдвяний віночок»

учасники

 

команда

 

Позашкільне життя класних колективів було цікавим і змістовним. Впродовж року учні відвідували культурні заклади, подорожували містом.

 

Аналізвідвідування культурних і розважальних закладів

Клас

Кількість учнів у класі

Кількість поїздок

Кількість учасників

Місце

1-А

25

2

23

8

 

1-Б

 

25

2

23

8

2-А

34

6

115

1

 

2-Б

 

33

3

34

6

3-А

30

5

97

2

 

3-Б

30

6

49

4

 

4-А

37

7

95

2

 

5-А

 

36

6

79

3

6-А

29

3

30

7

 

6-Б

 

26

2

20

9

7-А

31

8

96

2

 

7-Б

30

2

2

12

 

8-А

22

3

18

10

 

9-А

37

3

42

5

 

10-А

 

23

1

3

11

 

Отже, найбільш активними виявились учні 2-А, 3-А, 4-А, 5-А та 7-А класів. Це свідчить про те, що класні керівники Кожемяка Н.Ю.,        Кожем’як Л.П., Мала І.А., Киян О.В. та Березовська Ю.О. на належному рівні проводять змістовну роботу щодо виховання у дітей ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, формування культурознавчих компетентностей та знайшли оптимальні форми взаємодії з учнівським колективом і батьківською громадськістю, що дали такі результати.

Методичним супроводженням виховної роботи є засідання методичного об’єднання класних керівників. Практичні семінари, виступи класних керівників на нарадах, педагогічних радах, обмін досвідом роботи, проведення відкритих тематичних та класних годин дали можливість досягнути певних результатів усьому колективу в цілому та кожному класному керівникові окремо.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виробничого процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух»,  «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна зала мають необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів з тем безпечної поведінки. Проводиться профілактична робота з учнями по різним напрямам безпеки життєдіяльності.

         З метою застереження та уникнення надзвичайних ситуацій з дітьми, в навчальному закладі  розповсюджено «Звернення до батьків». Протягом  2016/2017 навчального року  класними керівниками  1-10 класів проведено заходи щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій під час користування побутовими газовими приладами: година спілкування «Вогонь – грізний і безжальний ворог», створення пам'ятки «Твоя безпека в побуті», бесіда «Сам удома» (профілактика користування газо-, електроприладами).    Приділена значна увага профілактиці захворюваності: бесіди «Грип – небезпечне захворювання», заходів щодо попередження заносу та поширення ВГА (за окремим планом), «Профілактика заразних кишкових захворювань»; години спілкування «Сходинки здоров‘я» (відповідальні класні керівники 1-10 класів).

   З початку навчального року у школі активно працює наркопост та агітбригада, які пропагують здоровий спосіб життя.Велику роботу щодо охорони здоров'я, життя дітей, техніки безпеки з учнями проводять такі класні керівники:

Кожем'яка Н.Ю. ( 2-А клас), Пустова Л.І. ( 3-Б клас), Мала І.А. (4-А клас),

Киян О.В. (5-А клас), Коробань А.О. (8-А кл.). Вони багато уваги приділяють зміцненню здоров'я учнів, підтримують тісний контакт із батьками. Серед тематичних головне місце посідають бесіди спрямовані на профілактику травматизму під час навчально-виховного процесу та під час перерв.

     Перед виходом учнів на канікули систематично класними керівниками проводяться бесіди з обов'язковим записом у класний журнал. Особлива увага приділяється поведінці дітей під час відвідування водоймищ, при переході проїжджої частини, поводження з вогнем, користування джерелами електроструму, поводження з вибухонебезпечними предметами, отруєнням.

     Під час проведення екскурсій до театрів, музеїв, на виставки відповідальні класні керівники повторюють з учнями дотримання правил поведінки під час подорожей, проводять інструктажі з відповідним записом у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

       За 2016-2017 н.р. за школою зафіксована 1 травма під час навчально-виховного процесу. У порівнянні з минулими роками робота щодо профілактики дитячого травматизму дає кращі результати.

 

Навчальний рік

Отримані травми

Навчально-виховний процес

Дорожньо-транспортні

Побутові

Кількість

Клас

Кількість

Клас

Кількість

Клас

2014/2015

2

5-А

5-Б

0

0

0

0

2015/2016

1

8-А

1

2-Б

0

0

2016/2017

1

2-Б

0

0

0

0

 

      Класним керівникам 1 – 10 класів, вчителям-предметникам, керівникам гуртків необхідно тримати на постійному контролі питання охорони безпечної поведінки учнів під час навчально-виховного процесу, дотримання правил поведінки під час перерв та проводити роз'яснювальні бесіди з батьками щодо контролю за дозвіллям дітей у вихідні дні з метою збереження життя і здоров'я дітей.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано згідно з чинним законодавством. Для якісного медичного обслуговування учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет, який оснащено на 100%, забезпечено медикаментами у повному обсязі, де 1 раз на тиждень працює медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Відповідно до результатів щорічного медичного огляду дітей, на підставі довідок, які видані лікарями, формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та визначаються учні, які звільняються від занять фізичною культурою за станом здоров’я. Визначається група дітей, які отримують дієтичне харчування.

 Виховання учня у школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківською громадськістю. Опорою у роботі є батьківський актив. Батьківські всеобучі, спільні з батьками заходи дають змогу більш ефективно організовувати навчально-виховний процес.

          До ради закладу входять представники як дитячого, педагогічного, так і батьківського колективу. На засіданнях ради розглядались питання соціального захисту, результативності навчально-виховної діяльності, охорони праці, стимулювання учасників навчально-виховного процесу.

          Контроль – це важлива та об’єктивно необхідна функція управління. Контроль закладений у плані внутрішкільного контролю. Ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу. Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічних рад, відповідних наказах по школі.Впродовж начального року управлінням освіти департаменту гуманітарної політики перевірено у закладі питання організації харчування, стан роботи штабу з національно-патріотичного виховання, питання всеобучу.

          На виконання Закону України «Про звернення громадян» для забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення у закладі організовано роботу зі зверненнями громадян, особистий прийом. За ІІ півріччя 2016 року та І півріччя 2017 року письмові скарги не надходили. На особистому прийомі переважно розглядалися питання працевлаштування, звільнення, влаштування дітей до школи, вибуття дітей до інших навчальних закладів, надання працівникам відпусток. Усі заяви розглядались у визначений законодавством термін.

          Сучасна матеріальна база, використання нових технологій, у тому числі і комп’ютерних, є одним із головних чинників ефективної роботи закладу.

          Будівля школи прийнята в експлуатацію 87 років тому, але незважаючи на це сумісно вдається підтримувати належний рівень приміщень, території. Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією департаменту гуманітарної політики. У цьому році виділено кошти на капітальні ремонти приміщень (стелі каб. №5, спортивної зали).

          Системи опалення, водо-, енергопостачання знаходяться у задовільному стані. Впродовж звітного періоду відремонтовано відкоси вікон бібліотеки, стелю центрального коридору, придбано спортивний інвентар, класну дошку, шафу, водонагрівач, миючі, дезінфікуючі засоби, медикаменти, матеріали для косметичних ремонтів, для ремонтів сантехніки, мережі водопостачання. Проведено ревізію та ремонт каналізаційної системи у їдальні. Підтримується у належному стані газова котельня. За період з вересня2016 року по травень 2017 року взято на облік матеріальних цінностей та оплачено робіт на суму 55575грн. за рахунок позабюджетних коштів. Використані бюджетні кошти наобслуговування системи доочищення води, електро-, газопостачання, придбання технічних засобів навчання  та діловодства (телевізор, комп’ютери). Працівниками централізованої бухгалтерії планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація. Усю інформацію щодо використання батьківських внесків висвітлено на сайті закладу.

          Враховуючи сучасні вимоги, більшість рішень приймаються враховуючи інтереси усіх сторін навчально-виховного процесу. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату.

Інтенсивність соціально-економічних і технологічних змін зумовлюють потребу вчитися упродовж життя.  Тож якісно навчаємо наших дітей, навчаємося самі задля майбутнього.