Педагогічний колектив

Усі педагогічні працівники мають власну науково-методичну проблему для освітньої діяльності та підвищення кваліфікаційного рівня:

 

Бичкова Т.П. -       НОВІ УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ

Веремієнко Н.Г. - ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ УЧБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ             

Лисенко І.І. -     ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-                                               ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Киян О.В. -         ВМКОРИСТАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВОГО ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ У РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ                                               НА УРОКАХ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ

Мазай Н.І. -         Креативний розвиток школярів у внутрішньоособистісній та соціальній сфері діяльності

Коробань А.О -  Застосування інноваційних МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ                                                         РІДНОЇ МОВИ, РОЗВИТКУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

                БЕРЕЗОВСЬКА Ю.О. - ІНТЕАКТИВНІ ФОРМИ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Олексієнко І.Г. - ОРГАНІЗАЦІЯ РІЗНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ                                                  РОЗМОВНИХ ТЕМ

ЛОЗОВСЬКА Л.С. - ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРИЙОМІВ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ                                                                      АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

БАТІЩЕВА К.О. -   ФОРМУВАННЯ КОМУНИКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ                 

Соловйова В.А. - ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НЕСТАРДАРНИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ, ЯК ІЗ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ Е                                                           ФЕКТИВНОСТІ УРОКУ

               ВДОВИНА Т.П. -      КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

               ЧАНКІВСЬКА М.А. - ФОРМУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА СТВОРЕННЯ СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ                                                                      ОСОБИСТОСТІ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ, ВИКОРСТОВУЮЧИ СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ 

Конечна О.Б. -   СТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНО-КОМФОРТНИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ І                                                           БІОЛОГІЇ

Біляєва Л.О. -     ВИХОВАННЯ КРЕАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО ВИРІШЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ ОТМ ТА ПРАЦІ

               ГОЛЕНКО В.М. -   ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ

Шевченко О.І. - Формування у дітей творчої ініціативи, їх самостійності засобами фізичного виховання

мАРКОВ Р.А. -    ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ МОЛОДШОГО ВІКУ                 

Мала І.А. -         ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ АКТИВНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА РЕФЛЕКСИВНІЙ ОСНОВІ

Коваль Т.П. -    СТВОРЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ З ІНТЕРАКТИВНОЮ СКЛАДОВОЮ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ

Кожемяка Н.Ю. - СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВ, СПРЯМОВАНИХ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ УЧНІВ

Кожемяк Л.П. - ЗАЛЕЖНІСТЬ УСПІШНОСТІ УЧНІВ ВІД ВИБОРУ МОДЕЛЕЙ, МЕТОДІВ, ТЕХНОЛОГІЙ

           ОМЕЛЬЧЕНКО А.В. - НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ РОБОТИ ПЕДАГОГА

            АДАМОВА Н.В. - ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ У НАВЧАННІ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ

           ПУСТОВА Л.І. - ВИХОВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

           ХРИСТИЧ Л.А. - ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ         

 

 

Проект закону “Про освіту” передбачає:

 

- введення неформального та інформального навчання,

 

- 12-річний термін навчання,

 

- профільність старшої  школи,

 

- прозорість діяльності, підзвітність

,

- рівний доступ до освіти,

 

- навчання впродовж життя,

 

- моніторинг якості освіти.