КЗО "Середня загальноосвітня школа №64" Дніпровської міської ради


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Методична робота

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

Методична робота навчального закладу

 

Підвищенню фахового рівня та кваліфікації педагогів школи сприяє система методичної роботи навчального закладу, визначена наказом по школі за № 87 від 23.08.2017 р. "Про організацію, зміст та завдання методичної роботи з педагогічними кадрами школи у 2017-2018 навчальному році" та спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування інноваційного освітнього середовища як умова розвитку соціалізації особистості»

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблеми школи, скоординованості дій вчителів-предметників у навчальному закладі організована робота професійних об'єднань педагогів:  методичних об’єднань учителів-предметників, творчої групи «Ефективний педагог», «Школи удосконалення педагогічної майстерності», «Школи молодого учителя » , методичного об'єднання класних керівників. Роботу професійних об'єднань вчителів координує методична рада школи.

 

 

Методична рада:

 

   Заступник з навчально-виховної роботи                                                             Керівник методичних об'єднань вчителів

 

Форми методичної роботи:

                 Колективні:                                                                                                      Індивідуальні:

 

         Постійні:                                   Періодичні:                                                                      *стажування;

      -Методичні об'єднання вчителів:                     - Динамічні групи вчителів:                              *робота з творчими 

        *початкових класів;                                        *фізкультури, викладачів ДП;                             вчителями ;

        *гуманітарного циклу;                                     *музики, образотворч.мистецтво,                  *відкриті уроки,

        *природнично-математичного циклу;                  трудового навчання                                      виховні години;

        *класних керівників                                       - Школа молодого вчителя                              *робота над післякурсов.

                                                                           - Творчі групи                                                       завданням;

                                                                                                                                                *самоосвітня робота;

                                                                                                                                                *наставництво;

                                                                                                                                                *методичні консультації 

 


 

         

 

 

Калейдоскоп творчих уроків учителів у І семестрі 2017-2018 н.р.

  1. Урок з геометрії у 9-А класі (учитель Соловйова В.А.)

  2. Урок хімії у 10-А класі (учитель Конечна О.Б.)

     Відео з уроку

  3. Урок біології у 7-А класі (учитель Конечна О.Б.)

  4. Урок літературного читання у 4-Б класі (учитель Пустова Л.І.)

 

Загальношкільні методичні заходи

                             з професійного розвитку педагогів

 

          Про підготовку та проведення педагогічної ради «Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів» 

            ПЛАН

проведення педагогічної ради з теми
«Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів»

 

І. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

1.1. Науково-теоретичне та методичне забезпечення обласного проекту «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

                                                                               Веремієнко Н.Г.
1.2. Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів.

                                                                                Мазай Н.І.
1.3. Соціалізація особистості на уроках біології, хімії

                                                                                 Конечна О.Б.

1.4. Розвиток соціальної грамотності та соціальних компетентностей учнів на уроках інформатики

Чанківська М.А.

1.5. Психолого-педагогічний підхід до проблеми індивідуалізації навчальної діяльності учнів з особливими освітніми потребами

Голенко В.М.

 

ІІ. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК (тренінг)

2.1. Удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації

Хлопецька Н.М.

 

ІІІ. ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА

3.Розробка рекомендацій , спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівниківу процесі роботи над проектом.

                                                                        Педколектив

Дата проведення: 06 листопада 2017 року

                                  Час: 15:00

 

СКЛАД МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

 Голова методичної ради – Бичкова Т.П., директор школи.

 

 Секретар методичної ради – Коваль Т.П., вчитель початкових класів.

 

Члени методичної ради:

 

Веремієнко Н.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури;

 

Кожемяка Н.Ю. – керівник шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів;

 

            Киян О.В. – керівник шкільного методичного об’єднання вчителів   

            суспільно-гуманітраного напрямку;

 

 Соловйова В.А. – керівник шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного напрямку.

 

ПЛАН

РОБОТИ  МЕТОДИЧНОЇ   РАДИ

на 2017/2018 н. р.

 

І. Підготовка  до нового   2017/2018  навчального  року

 

Зміст     роботи

Термін

Відповідальний

1

Вивчення   навчальних програм, перевірка наявності навчально-методичного забезпечення з предметів

серпень

Заступники директора з НВР

2

Уточнення списків вчителів:

-         на курси підвищення кваліфікації

-         на чергову та позачергову атестацію

серпень

 

Веремієнко Н.Г.

 

3

Вивчення нових  нормативних  документів та коригування планів роботи МО на новий навчальний рік

серпень

Адміністрація

4

Установча  методична нарада

серпень

Веремієнко Н.Г.

 

ІІ. Організація  методичної  роботи.

 

1.

Проведення засідань ШМО

за графіком

Керівники

ШМО

2

Організація  та проведення атестації педпрацівників у 2016/2017 н. р.

протягом року

Атестаційна комісія

3

Контроль стану впровадження сучасних інноваційних технологій вчителями, які атестуються

протягом року

Атестаційна комісія

4

Заслухати творчі звіти вчителів, що атестуються. Систематизувати інновації в їх роботі.

до 20.03.2018

Атестаційна комісія

5

Активізувати науково-дослідницьку роботу учнів,заохочувати старшокласників до навчання в МАН

протягом року

Веремієнко Н.Г., вчителі-предметники

 

6

Продовжити роботу над обласним науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»

протягом року

Веремієнко Н.Г.

Керівники

ШМО

 

 

 

 ІІІ.  Вивчення  та впровадження   перспективного педагогічного досвіду

 

1

Оформити банк  даних про узагальнені досвіди роботи кращих вчителів школи

березень

члени МР

2

Продовжити роботу  щодо поповнення картотеки досвіду роботи вчителів школи

протягом року

члени МР

 

ІV. Зміцнення матеріально-технічної  бази  кабінету

 

1

Поновити та поповнити  матеріали новинок педагогічної літератури

протягом року

Завідувачі навчальними кабінетами

2

Оновити та поповнити папки шкільних МО  нормативними документами, інструктивним матеріалом

вересень

Керівники МО

3

Поповнення навчальних кабінетів

 методичними розробками

протягом року

Завідувачі навчальними кабінетами

4

Накопичення інформаційною та довідковою літературою

протягом року

Завідувачі навчальними кабінетами

5

Оформити серію « З досвіду випереджаючої освіти для сталого розвитку» (конспекти відкритих уроків різноманітних видів та форм, електронних посібників)

протягом року

Завідувачі навчальними кабінетами